XKVX1001 Kielenhuollon verkkokurssi (3 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Järjestävä organisaatio:
Avoin yliopisto, Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028

Avainteksti

Tällä kurssilla kertaat kielenhuollon ajantasaiset säännöt ja suositukset, harjoittelet käyttämään kielenhuollon oppaita ja opit selkeyttämään omia tekstejäsi.

Kuvaus

Opintojaksokuvaus

Opintojaksolla pääsee kertaamaan kielenhuollon perusasioita, harjoittelemaan kielioppaitten ja sanakirjojen käyttöä ja kartoittamaan omat suomen yleiskielen taitojen kehittämistarpeet. Opintojaksolla painottuu kokonaisvaltainen kielen selkeyden, sujuvuuden ja tyylin yhtenäisyyden hiominen.

Keskeiset sisällöt
  • suomen kielen asiantuntijaelimet
  • kielenhuollon tiedonlähteitten käyttö
  • ajantasaiset kielenhuollon säännöt ja suositukset
  • kielen selkeys, sujuvuus ja huolitelluus
  • tekstinhuolto

Osaamistavoitteet

Kun opiskelija on suorittanut opintojakson, hän

  • tuntee yleiskieleen liittyvät ajantasaiset oikeinkirjoitus- ja tyylinormit eli kielenhuollon säännöt ja suositukset
  • osaa hakea tietoa kielenhuollon oppaista ja soveltaa sitä yleiskielisten tekstien huoltamiseen
  • pystyy työkalujen avulla huoltamaan teksteistä selkeitä, sujuvia ja tyyliltään yhtenäisiä.

Lisätietoja

Kurssi on viestintä- ja kieliopintoja täydentävä kurssi, eikä sillä voi korvata tutkintovaatimuksiin sisältyviä pakollisia äidinkielen opintoja.

Kurssin voi suorittaa, jos ei ole aiemmin suorittanut suurelta osin samansisältöisiä kursseja Kielenhuollon luennot (XKV0024) tai Journalistinen kielenhuolto (XKVH011/XYHH2002/XYHH2010).

Monikielisen akateemisen viestinnän keskuksen järjestämä kurssi ei ole käynnissä jatkuvasti, vaan vuoden mittaan on tarjolla useita erillisiä toteutuksia. Kullekin toteutukselle otetaan enintään 25 opiskelijaa. Valitse toteutuksista omaan aikatauluusi sopiva ja suorita kurssi sen käynnissäoloaikana. Saat opettajalta ilmoituksen, kun pääset aloittamaan kurssin suorittamisen.

Avoimessa yliopisto-opetuksessa kurssille ilmoittautumisessa ja kurssin suorittamisessa noudatetaan oppilaitoksen ilmoittamia toimintatapoja.

Oppimateriaalit

Kurssilla hyödynnettävä kirjallisuus ja oppimateriaalit on listattu kurssin Moodle-työtilaan. Kurssin pystyy suorittamaan verkkomateriaalien avulla.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Hyväksytty suoritus edellyttää oppimistehtävien tekemistä ohjeitten mukaisesti.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Verkko-opetus (3 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi

Opetus