XKVX1000 Omien tekstien ohjausryhmä (1 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028

Kuvaus

Opintojaksokuvaus

Omien tekstien ohjausryhmässä annetaan ja saadaan vertaispalautetta osallistujien teksteistä, keskustellaan kirjoittamisesta ja saadaan käyttökelpoisia vinkkejä tekstien työstämiseen.

Keskeiset sisällöt
  • oman kirjoitusprosessin edistäminen
  • kirjoittamisen apukeinot
  • palautevuorovaikutus tekstin työstämisen tukena

Osaamistavoitteet

Kun opiskelija on suorittanut opintojakson, hän

  • osaa kysyä neuvoja kirjoitustöihinsä ja saa siten edistettyä kirjoittamistaan
  • on harjaantunut tekstejä koskevan palautteen pyytämisessä, antamisessa ja vastaanottamisessa
  • osaa soveltaa pienryhmässä käsiteltyjä kirjoittamisen apukeinoja ja saamaansa palautetta omiin kirjoitustöihinsä.

Lisätietoja

Ohjausryhmiin voivat osallistua oppiaineestaan tai opintojensa vaiheesta riippumatta kaikki opiskelijat, jotka työstävät parhaillaan jotain tekstiä tai kirjoitustehtävää. Ohjausryhmän tapaamiseen (kesto 2 t) osallistuu 3–4 opiskelijaa ja kirjoitusviestinnän opettaja.

Suoritusvaihtoehtoja on kaksi:

1) voi osallistua kolmeen ohjausryhmän tapaamiseen lukukauden aikana

2) voi osallistua yhteen ohjausryhmän tapaamiseen ja kirjoittaa raportin oppimiskokemuksistaan.

Ohjausryhmän tapaamiseen osallistuminen edellyttää ennakkovalmistautumista. Ohjausryhmän tapaamiseen ilmoittautuminen tapahtuu Moodlessa, jossa on tarkemmat toimintaohjeet valmistautumiseen. Opintojaksolle ilmoittaudutaan kuitenkin Sisussa.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen ja oppimistehtävien tekemistä ohjeitten mukaisesti.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (1 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta