XKVX009 Tutkimusviestinnän perusteet (3 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028

Kuvaus

Opintojaksokuvaus

Opintojakson aikana opiskelija työstää kandidaatintutkielmaansa tai muuta tieteellistä tekstiä. Opintojakso tukee opiskelijan tutkielman kirjoittamisen valmiuksia ja motivoi kehittämään monipuolisesti tutkimusprosessissa tarvittavia taitoja. Opintojakso on tarkoitettu kandidaattiopintojen loppuvaiheeseen, ja se sopii opiskelijalle, joka on jo aloittanut tai aloittamassa suomenkielisen kandidaatintutkielman kirjoittamista. Opintojakso sopii myös perehdytykseksi tieteelliseen kirjoittamiseen maisterivaiheen opinnoista aloittaville suomenkielisille opiskelijoille.

Keskeiset opintosisällöt

  • kirjoittaminen osana tutkimusprosessia

  • tutkimustekstin vaiheittainen rakentaminen

  • tekstien kriittinen lukeminen ja argumentointi

  • palautteen hyödyntäminen osana kirjoitusprosessia. 

Osaamistavoitteet

Kun opiskelija on suorittanut opintojakson, hän

  • on syventänyt ymmärrystään tieteellisestä kirjoittamisesta ja osaamistaan tieteellisten tekstien lukijana ja kirjoittajana

  • on tutustunut tieteelliseen tutkielmaan tekstilajina

  • ymmärtää tutkimustekstin eri aineistojen ja oman ajattelun dialogina ja osaa rakentaa omaa tekstiään argumentoinnin pääperiaatteita soveltaen ja lähdekriittisyyttä osoittaen

  • ymmärtää kirjoittamisen olennaiseksi osaksi tutkimuksen tekemisen ja ajattelun prosessia

  • osaa hankkia ja antaa palautetta sekä hyödyntää sitä tarkoituksenmukaisesti tutkimus- ja kirjoitusprosessin eri vaiheissa. 

Lisätietoja

Lähiopetuskurssilla on mahdollista suorittaa kypsyysnäytteen kielentarkastusosuus.

Osana opintojakson arviointia voidaan todentaa, että opiskelija on osoittanut asetuksen 794/2004 mukaista kielen hallintaa ja erinomaista kielitaitoa siinä kielessä, jolla on saanut koulusivistyksensä (suomi / ruotsi).

HUOM. Verkkokurssilla ei voi suorittaa kypsyysnäytteen kielentarkastusosuutta. 

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Lähiopetuskurssilla hyväksytty kurssisuoritus edellyttää aktiivista osallistumista kontaktiopetukseen ja pienryhmätoimintaan sekä oppimistehtävien tekemistä siten, että kurssin osaamistavoitteet täyttyvät. Koko kurssin ja oppimistehtävien arviointiperusteet esitellään tarkemmin kurssin alkaessa.
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Arviointiperusteet:
Verkkokurssilla hyväksytty kurssisuoritus edellyttää aktiivista työskentelyä verkkoympäristössä sekä oppimistehtävien tekemistä annetussa aikataulussa siten, että kurssin osaamistavoitteet täyttyvät. Koko kurssin ja oppimistehtävien arviointiperusteet löytyvät kurssin oppimisympäristöstä.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (3 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi

Opetus

x

Itsenäinen työskentely (3 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta