XKVX008 Luova kirjoittaminen - fiktion työstäminen ja luova prosessi (3 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028

Kuvaus

Opintojaksokuvaus

Kurssilla tutustutaan kaunokirjallisten tekstien (esim. proosa, runous) ominaisuuksiin ja erilaisiin keinoihin hallita luovaa prosessia. Kaunokirjallista ilmaisua kehitetään erilaisten kirjoitusharjoitusten, itsenäisen kaunokirjallisen työskentelyn, kirjoittamista käsitteleviin teksteihin tutustumisen ja vertaispalautetapaamisten avulla.

Opintojakson keskeiset sisällöt ovat

  • luova prosessi

  • kirjoitusharjoitukset ja itsenäinen kirjoittaminen

  • kirjoittajayhteisö ja vertaispalaute luovan työn tukena. 

Osaamistavoitteet

Kun opiskelija on suorittanut opintojakson, hän

  • ymmärtää kaunokirjallisten tekstien ominaisuuksia ja niiden kirjoittamisen prosesseja

  • on syventänyt ja monipuolistanut kaunokirjallista ilmaisuaan

  • ymmärtää palautteen merkityksen osana kaunokirjallista työskentelyä. 

Lisätietoja

Kurssi ei sovellu tutkinnon pakollisiin äidinkielen viestinnän opintoihin, mutta sen voi sisällyttää vapaavalintaisiin viestintä- ja kieliopintoihin. 

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen sekä oppimistehtävien tekemistä ohjeiden mukaisesti.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (3 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi

Opetus