XKVX004 Varmuutta kirjoittamiseen (2 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028

Kuvaus

Opintojaksokuvaus

Opintojaksolla opiskelija saa lisää varmuutta kirjoittamiseensa ja purkaa mahdollisia kirjoittamisensa esteitä. Opiskelija tutustuu kirjoittamistaitoihinsa ja etsii yhdessä muitten kanssa itselleen sopivia kirjoittamisen työtapoja.

Keskeiset sisällöt
  • oman opiskeluihin liittyvän tekstin työstäminen ohjatusti
  • kirjoitusprosessin hallinta
  • erilaisten kirjoittamistekniikoitten kokeilu
  • hyvän asiatekstin ominaisuudet
  • palautevuorovaikutus tekstin työstämisen tukena

Osaamistavoitteet

Kun opiskelija on suorittanut opintojakson, hän

  • on perehtynyt kirjoittamisen esteisiin ja löytänyt keinoja esteitten ylittämiseen erilaisin kirjoittamistekniikoin ja apukeinoin
  • on vahvistanut kirjoittamisvarmuuttaan ja -rohkeuttaan
  • osaa tarkastella itsensä ja muitten kirjoittamia tekstejä analyyttisesti.

Lisätietoja

Tämä vapaavalintainen, muita opintoja tukeva opintojakso on avoin kaikkien alojen opiskelijoille ja sopii kaikkiin opintojen vaiheisiin.

Opintojaksolle on mielekkäintä osallistua silloin, kun opiskelijalla on tekeillä jokin suomenkielinen teksti tai kirjoitustehtävä, jonka työstämiseen hän kaipaisi neuvoja.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen ja oppimistehtävien tekemistä ohjeitten mukaisesti.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (2 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi

Opetus