XKVX001 Kirjoituskurssi (3 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Järjestävä organisaatio:
Avoin yliopisto
Opetussuunnitelmakaudet:
2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028

Avainteksti

Kirjoituskurssi on itsenäinen kurssi, jolla voit monipuolistaa kirjallista ilmaisuasi. Voit kirjoittaa fiktiivisiä tai asiatyylisiä tekstejä tai kumpiakin.

Kuvaus

Opintojaksokuvaus

Kirjoituskurssi on itsenäisesti suoritettava kirjoittamisen kurssi, jonka avulla opiskelija voi monipuolistaa kirjallista ilmaisutaitoaan. Kurssilla voi keskittyä fiktiivisten tai asiatyylisten tekstien kirjoittamiseen tai harjoitella kumpiakin.


Keskeiset sisällöt
  • ilmaisumuotojen etsiminen itseä kiinnostaville aiheille
  • tekstilajien mahdollisuuksiin tutustuminen
  • kirjoitusoppaiden ja viime aikoina julkaistujen tekstien lukeminen
  • omien tekstien kirjoittaminen
  • opitun pohtiminen
  • palaute teksteistä.

Osaamistavoitteet

Kun opiskelija on suorittanut opintojakson, hän


  • on monipuolistanut kirjallista ilmaisutaitoaan
  • on harjaantunut etsimään kiinnostavia kirjallisia ilmaisumuotoja itseään kiinnostaville aiheille
  • on tutustunut tekstilajien konventioihin opaskirjallisuutta lukemalla
  • on totutellut poimimaan kirjoittamisvirikkeitä viime aikoina suomen kielellä julkaistuista teksteistä.

Lisätietoja

Kurssilla kirjoitetaan neljä tekstiä ja pohditaan opittua oppimispäiväkirjassa. Kurssin ohjaajan kanssa käydään puhelinpalautekeskustelu, jonka perusteella tekstejä tarvittaessa muokataan.


Toteutetaan vain avoimen yliopiston opintojaksona.

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Toteutetaan vain avoimen yliopiston opintojaksona.
Arviointiperusteet:
Hyväksytty suoritus edellyttää ohjeidenmukaista oppimistehtävien tekemistä, henkilökohtaiseen palautekeskusteluun osallistumista ja tarvittaessa tekstien muokkaamista saadun palautteen perusteella.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (3 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta