XKVL1000 Tutkimusviestintä (LPE-Momu) (2 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028

Kuvaus

Opintojaksokuvaus

Opintojakso on tarkoitettu opintopolun maisterivaiheeseen, ja sen tarkoituksena on tukea opiskelijaa pro gradu -tutkielman rakentamisessa. Opintojakson sisältö painottuu tutkimusprosessissa tarvittavien kirjoittamisen taitojen monipuoliseen kehittämiseen. 


Keskeiset sisällöt
  • Tutkielman työstäminen prosessikirjoittamisen periaatteella
  • Tutkielmatekstin rakentaminen 

Osaamistavoitteet

Kun opiskelija on suorittanut opintojakson, hän
  • tuntee tieteellisen työn laatimisprosessin kirjoittamisen näkökulmasta  
  • on syventänyt tietämystään tieteellisestä tutkielmasta tekstilajina ja osaa hyödyntää tietämystään kirjoittamisprosessissaan. 

Lisätietoja

Opintojaksolla on mahdollista suorittaa kypsyysnäytteen kielentarkastusosuus. Osana opintojakson arviointia voidaan todentaa, että opiskelija on osoittanut asetuksen 794/2004 mukaista kielen hallintaa ja erinomaista kielitaitoa siinä kielessä, jolla on saanut koulusivistyksensä (suomi / ruotsi). Koulusivistyskielen hallintaan liittyvä suoritus kirjataan opintorekisteriin koodilla XKVX1002 Kypsyysnäytteen kielentarkastus, 0 op. 

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen ja vertaisryhmätoimintaan sekä oppimistehtävien tekemistä ohjeiden mukaisesti.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (2 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi

Opetus