XKVK002 Kasvatustieteiden tutkimusviestintä (maisteritaso) (3 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028

Kuvaus

Opintojaksokuvaus

Opintojakso on tarkoitettu opintopolun maisterivaiheeseen, ja sen tarkoituksena on tukea opiskelijaa pro gradu -tutkielman rakentamisessa. Opintojakson sisältö painottuu tutkimusprosessissa tarvittavien kirjoittamisen taitojen monipuoliseen kehittämiseen. 


Keskeiset sisällöt
  • Pro gradu -tutkielman työstäminen prosessikirjoittamisen periaatteella
  • Palautevuorovaikutus tutkielman kirjoitusprosessin eri vaiheissa
  • Tutkielmatekstin ominaispiirteet 


Osaamistavoitteet

Kun opiskelija on suorittanut opintojakson, hän

  • osaa suunnitella ja hallita pro gradu -tutkielmansa kirjoittamisprosessia
  • osaa hyödyntää tavoitteellisesti kirjoittamista, keskustelua ja palautevuorovaikutusta tutkimusprosessin edistäjänä sen eri vaiheissa
  • tuntee pro gradu -tutkielman tekstilajipiirteet ja osaa hyödyntää tietämystään kirjoittamisprosessissaan.   

Lisätietoja

Opintojaksolle kannattaa tulla, kun gradun kirjoittaminen on käynnistynyt: opintojakson alkaessa on kirjoitettu teorian luonnosta ja aineisto on kerätty tai aineiston keruu on alkamassa. 

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen ja vertaisryhmätoimintaan sekä oppimistehtävien tekemistä ohjeiden mukaisesti.
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Arviointiperusteet:
Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen ja vertaisryhmätoimintaan sekä oppimistehtävien tekemistä ohjeiden mukaisesti.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (3 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi

Opetus

x

Osallistuminen opetukseen (3 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi

Opetus