XKVI1000 Tutkimusviestintä (TJT, maisteritaso) (2 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028

Kuvaus

Opintojaksokuvaus

Opintojakso on tarkoitettu pro gradu -tutkielman tekijöille, ja sen tarkoituksena on tukea opiskelijaa pro gradu -tutkielman työstämisessä.

Keskeiset opintojaksosisällöt

  • pro gradu -tutkielman kirjoittamisen suunnittelu

  • kirjoittamisstrategiat 

  • palautevuorovaikutus tutkielman kirjoitusprosessissa 

  • tutkielmatekstin ominaispiirteet 

Osaamistavoitteet

Kun opiskelija on suorittanut opintojakson, hän
  
  • osaa suunnitella pro gradu -tutkielmansa kirjoittamisprosessia 

  • osaa hyödyntää erilaisia kirjoittamisstrategioita ja palautevuorovaikutusta tavoitteellisesti kirjoitusprosessin edistäjänä

  • tuntee pro gradu -tutkielman tekstilajipiirteet ja osaa hyödyntää tietämystään kirjoittamisessaan  

Lisätietoja

Opintojakso on tarkoitettu opintojen vaiheeseen, jossa pro gradu -tutkielman tekeminen on käynnistynyt. Opintojaksolle voivat osallistua opiskelijat, jotka kaipaavat ohjattua tukea tutkielmansa kirjoittamiseen. Opintojakso sopii erityisesti opiskelijoille, joiden kandidaatintutkinnon suorittamisesta on pitkä aika tai jotka tulevat maisteriopintoihin ammattikorkeakoulusta tai avoimesta yliopistosta.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen sekä oppimistehtävien tekemistä ohjeiden mukaisesti.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (2 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi

Opetus