XKVB1001 Gradun kirjoittamisen verkkokurssi (3 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028

Kuvaus

Opintojaksokuvaus

Verkkokurssi on tarkoitettu opintopolun maisterivaiheeseen, ja sen tarkoituksena on tukea opiskelijaa pro gradu -tutkielman rakentamisessa. Opintojakson sisältö painottuu tutkimusprosessissa tarvittavien kirjoittamisen taitojen monipuoliseen kehittämiseen.


Opintojakson keskeisiä sisältöjä ovat

  • pro gradu -tutkielman työstäminen prosessikirjoittamisen periaatteella

  • palautevuorovaikutus tutkielman kirjoitusprosessin eri vaiheissa

  • tutkielmatekstin ominaispiirteet 

Osaamistavoitteet

Kun opiskelija on suorittanut opintojakson, hän

  • tietää, miten voi suunnitella ja hallita pro gradunsa kirjoittamisprosessia

  • tuntee pro gradu -tutkielman tekstilajipiirteet ja osaa hyödyntää tietämystään kirjoittamisprosessissaan

  • tietää, mitä vaiheita ja osa-alueita tekstin työstämiseen kuuluu ja tunnistaa oman pro gradunsa keskeisimpiä viimeistelytarpeita

  • osaa hyödyntää tavoitteellisesti kirjoittamista, keskustelua ja palautevuorovaikutusta tutkimusprosessin edistäjänä sen eri vaiheissa 

Lisätietoja

Opintojakson opetuskieli on suomi. Työstettävän gradun kieli voi olla muukin kuin suomi.

Opintojakso sopii myös diplomityötä kirjoittaville opiskelijoille. 

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen sekä oppimistehtävien tekemistä ohjeiden mukaisesti.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (3 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi

Opetus