XKVB1000 Tieteellinen viittaaminen opinnäytteessä (1 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028

Kuvaus

Opintojaksokuvaus

Tieteellinen viittaaminen opinnäytteessä -opintojakso tukee opiskelijan opinnäytteen kirjoittamista. Opintojakso antaa välineitä ja neuvoja lähteisiin viittaamiseen sekä auttaa viittaamisen ongelmakohdissa. 

Keskeiset sisällöt

Opintojaksolla opiskelija

  • työstää omaa opinnäytetekstiään itsenäisesti ja vertaisryhmissä.

  • syventää tietämystään lähteisiin viittaamisen ja sujuvan viittaustekniikan merkityksestä tieteellisessä tekstissä.

  • harjoittelee oman alansa lähdeviitekäytänteitä, oman äänen yhdistämistä lähteiden tietoon ja lähteiden vuoropuhelun rakentamista tieteellisessä tekstissä.

  • saa välineitä rakentaa omaa tutkielmatekstiään huomioiden argumentoinnin pääperiaatteet ja lähdekriittisyyden.   

Osaamistavoitteet

Kun opiskelija on suorittanut opintojakson, hän

  • ymmärtää lähteisiin viittaamisen periaatteet ja tunnistaa eri alojen lähdeviitekäytänteitä

  • osaa käyttää omassa tekstissään viitteitä monipuolisesti oman tieteenalansa käytänteitä hyödyntäen ja ymmärtää tieteellisen tekstin olevan eri aineistojen ja oman ajattelun dialogia

  • tunnistaa oman viittaustekniikkansa vahvuuksia ja kehittämiskohteita. 

Lisätietoja

Opintojakso sopii myös diplomityötä kirjoittaville opiskelijoille.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen ja oppimistehtävien tekemistä sovitusti. Tarkemmat kriteerit esitellään opintojakson alussa.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (1 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi

Opetus