XKVB0005 Tieteellisen kirjoittamisen perusteet maisteriopiskelijoille (1–2 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028

Kuvaus

Opintojaksokuvaus

Opintojaksolla käydään läpi tieteellisen kirjoittamisen prosesseihin ja tieteellisten tekstien ominaisuuksiin liittyviä teemoja opiskelijan omien tarpeiden mukaisesti. Lisäksi etsitään konkreettisten kokeilujen ja keskustelujen avulla itselle sopivia toimintatapoja. Opintojakson voi suorittaa yhden tai kahden opintopisteen laajuisena.

Keskeiset opintosisällöt
  • kirjoittamisen prosessit ja työskentelyn hallinta
  • keskustelu ja palautevuorovaikutus kirjoittamisen tukena
  • tieteellisen tekstin rakentuminen
  • lähdeperustainen kirjoittaminen
  • tieteellinen tyyli
  • tekstin viimeistely ja kielenhuolto


Osaamistavoitteet

Kun opiskelija on suorittanut opintojakson, hän

  • on perehtynyt itselleen olennaisiin tieteellisen kirjoittamisen teemoihin
  • osaa hyödyntää tieteellistä kirjoittamista koskevaa tietoa ja soveltaa tarpeisiinsa sopivia lukemisen ja kirjoittamisen apukeinoja.

Lisätietoja

Tämä opintojakso on tarkoitettu maisteriopintojen alkuvaiheeseen tukemaan tieteellisen kirjoittamisen perusasioiden haltuun ottamista. Opintojakso sopii erityisesti opiskelijoille, jotka tulevat maisteriopintoihin työelämästä, ammattikorkeakoulusta tai avoimesta yliopistosta ja kaipaavat perustietoa tieteellisestä kirjoittamisesta.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen ja oppimistehtävien tekemistä ohjeiden mukaisesti.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (1–2 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi

Opetus