XKVB0004 Graduretriitti - Kirjoittamisen intensiivikurssi gradun tekijöille (3 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028

Avainteksti

Retriitti sopii sinulle, jos kaipaat aikaa ja rauhaa gradusi kirjoittamiseen, olit sitten vasta aloittelemassa tai viimeistelemässä gradutekstiäsi.

Kuvaus

Opintojaksokuvaus

Graduretriitin tavoitteena on aktiivisen ja motivoituneen kirjoittamisprosessin tukeminen. Graduretriitti järjestetään viikon mittaisena ohjattuna kirjoittamisleirinä joko Konneveden tutkimusasemalla tai Jyväskylän yliopiston kampusalueella.

Keskeiset sisällöt:
  • retriittiviikkoa edeltävä orientaatiotapaaminen yliopistolla
  • päiväohjelman mukainen, aikataulutettu gradutyöskentely retriittiviikolla
  • oman opinnäytetekstin itsenäinen työstäminen
  • ryhmätapaamiset ja ohjatut opetustuokiot
  • kirjoittamisprosessia tukevat harjoitukset
  • välineet kirjoittamisen hallintaan ja suunnitteluun. 

Osaamistavoitteet

Kun opiskelija on suorittanut opintojakson, hän

  • on kehittynyt kirjoitusprosessinsa hallinnassa ja kykenee intensiiviseen, tavoitteelliseen ja pitkäjänteiseen työskentelyyn oman tutkimustekstinsä äärellä

  • pystyy reflektoimaan omaa toimintaansa tutkimuksen tekoon kuuluvan luovan prosessin näkökulmasta

  • osaa kehittää itselleen sopivia työskentelymenetelmiä. 

Lisätietoja

Opintojakso sopii myös diplomityötä kirjoittaville opiskelijoille.


Opintojakson opetuskieli on suomi. Työstettävän gradun kieli voi olla muukin kuin suomi.

Kampusretriitti on opiskelijalle ilmainen, Konneveden retriittiin voit hakea Konnevesi-apurahaa (https://www.jyu.fi/fi/opiskelijalle/kandi-ja-maisteriopiskelijan-ohjeet/opinnaytteet/konnevesi-apuraha (aukeaa uuteen ikkunaan)) tai maksaa retriittiviikon opiskelijahinnan paikan päällä tutkimusasemalle. 

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Hyväksytty suoritus edellyttää osallistumista orientaatiotapaamiseen, työskentelyä annetun ohjelman sekä omien tavoitteiden mukaisesti. Suoritukseen kuuluu omaa työskentelyä reflektoivia tehtäviä.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (3 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi

Opetus