XKVB0003 Gradun viimeistely (2 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028

Avainteksti

Työpaja sopii sinulle, jos gradusi käsikirjoitus tai jokin sen osa alkaa olla valmis ja olet aloittamassa kokonaisuuden viimeistelyn.

Kuvaus

Opintojaksokuvaus

Gradun viimeistely -opintojaksolla opiskelija saa välineitä gradukäsikirjoituksensa viimeistelyyn ja tutkimusraportin laadun parantamiseen. Opintojaksolla perehdytään tyypillisiin pro gradun viimeistelyssä huomioitaviin asioihin ja viimeistellään omaa ja vertaiskirjoittajan gradutekstiä vakuuttavaksi, sujuvaksi ja helppolukuiseksi.


Keskeiset sisällöt

Opintojaksolla opiskelija

  • viimeistelee omaa opinnäytetekstiään itsenäisesti, kirjoittamista tukevia harjoituksia hyödyntäen

  • osallistuu kirjoittamista tukevaan vertais- ja parityöskentelyyn. 

Osaamistavoitteet

Kun opiskelija on suorittanut opintojakson, hän

  • tietää, mitä vaiheita ja osa-alueita tekstin viimeistelyyn kuuluu ja osaa soveltaa tätä tietoa oman tutkielmatekstinsä viimeistelyssä

  • tunnistaa oman gradunsa keskeisimpiä viimeistelytarpeita sekä osaa hankkia niitä koskevaa tietoa

  • on saanut valmiudet viimeistellä gradunsa palautuskuntoon. 

Lisätietoja

Opintojakson opetuskieli on suomi. Työstettävän gradun kieli voi olla muukin kuin suomi.

Opintojakso sopii myös diplomityötä kirjoittaville opiskelijoille. 

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen sekä oppimistehtävien tekemistä ohjeiden mukaisesti.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (2 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi

Opetus