XKVB0001 Gradu vauhtiin (2 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028

Avainteksti

Työpaja sopii sinulle, jos olet aloittamassa graduasi tai palaamassa sen pariin. Tekstiä ei tarvitse olla valmiina sanaakaan, mutta sitä saa olla.

Kuvaus

Opintojaksokuvaus

Gradu vauhtiin -opintojaksolla opiskelija saa välineitä tutkielmaprosessinsa suunnitteluun ja hallintaan monipuolisten harjoitusten ja oppimistehtävien avulla. Pääpaino työskentelyssä on oman tutkielman ydinsisällön ja työvaiheiden jäsentämisessä.


Keskeiset sisällöt

Opintojaksolla opiskelija

  • työstää omaa opinnäytetekstiään itsenäisesti ja monitieteisissä vertaisryhmissä

  • lisää tuntemustaan itsestään kirjoittajana ja oman alansa asiantuntijana

  • oppii löytämään itselleen sopivia kirjoittamisrutiineja sekä menetelmiä kirjoittamisen esteiden selättämiseen. 

Osaamistavoitteet

Kun opiskelija on suorittanut opintojakson, hän

  • tuntee ja osaa soveltaa tutkimusprosessin hallintakeinoja oman pro gradunsa työstämisessä

  • osaa laatia realistisen suunnitelman gradunsa valmistumiseksi.

  • on jäsennellyt gradunsa ydinsisältöä ja rakennetta suhteessa oman alansa tutkielman vaatimuksiin

  • on käynnistänyt tai kykenee käynnistämään aktiivisen kirjoittamisprosessin. 

Lisätietoja

Opintojakson opetuskieli on suomi. Työstettävän gradun kieli voi olla muukin kuin suomi.

Opintojakso sopii myös diplomityötä kirjoittaville opiskelijoille.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen sekä oppimistehtävien tekemistä ohjeiden mukaisesti.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (2 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi

Opetus