XKV0801 Kirjoitusviestinnän tentti (2–3 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028

Kuvaus

Opintojaksokuvaus

Tällä opintojaksolla opiskelija tenttii kandidaatintutkinnon kannalta olennaisia kirjoitusviestinnän sisältöjä.

Keskeiset sisällöt:
  • tieteellinen teksti ja sen ominaispiirteet
  • kirjoittaminen prosessina
  • tekstien kriittinen lukeminen ja argumentointi
  • tieteellinen kieli ja kielenhuolto.

Osaamistavoitteet

Kun opiskelija on suorittanut opintojakson, hän

  • on omaksunut sellaiset tieteellisen viestinnän perusvalmiudet, joita hän pystyy hyödyntämään yliopisto-opinnoissaan sekä oman alansa asiantuntijatehtävissä

  • ymmärtää tieteellisen kirjoittamisen ja sen konventioiden välttämättömyyden tiedeyhteisön toiminnan kannalta

  • ymmärtää tutkimustekstin eri aineistojen ja oman ajattelun dialogina

  • ymmärtää, että kirjoittaminen on olennainen osa tutkimuksen tekemisen ja ajattelun prosessia, johon kuuluu palautteen antaminen ja saaminen kirjoitusprosessin eri vaiheissa. 

Lisätietoja

Opintojakso on tarkoitettu ainoastaan niille opiskelijoille, joilta puuttuu tutkintovaatimusten mukaisia viestintäopintoja.

Oppimateriaalit

Tentittävät teokset ovat Movin internetsivuilla osoitteessa https://www.jyu.fi/fi/opiskelijalle/opinnot-movissa/movin-tentit

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Hyväksytty suoritus edellyttää tentin tekemistä annettujen ohjeiden mukaan. Arviointikriteerit eritellään tentin yhteydessä.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Tentti (2–3 op)

Tyyppi:
Tentti
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi

Opetus