XKV0201 Kirjoitusviestinnän perusteet (3 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Järjestävä organisaatio:
Avoin yliopisto, Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028

Avainteksti

Opintojaksolla harjoitellaan tieteellisten ja yleistajuisten tekstien lukemisen ja tuottamisen perustaitoja.

Kuvaus

Opintojaksokuvaus

Opintojakso on tarkoitettu kandidaattiopintojen alkuvaiheeseen (1. tai 2. vuosi). Opintojaksolla harjoitellaan tieteellisten ja yleistajuisten tekstien lukemisen ja tuottamisen perustaitoja.

Keskeiset sisällöt
  • Kirjoittamisprosessi
  • Kriittinen lukeminen
  • Lähdeperustainen kirjoittaminen
  • Palautevuorovaikutus

Osaamistavoitteet

Kun opiskelija on suorittanut opintojakson, hän

  • on omaksunut tieteellisten tekstien lukemisen ja kirjoittamisen perustaitoja
  • ymmärtää tieteellisen kirjoittamisen ja sen käytänteiden merkityksen tiedeyhteisön toiminnan kannalta
  • on harjaantunut ja rohkaistunut lukemaan ja tuottamaan tieteellisiä tekstejä sekä keskustelemaan omista ja muiden teksteistä
  • ymmärtää palautteen merkityksen kirjoitusprosessissa ja osaa antaa ja vastaanottaa palautetta kirjoitusprosessin eri vaiheissa.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Lähiopetuksessa hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista kontaktiopetukseen ja pienryhmätoimintaan sekä oppimistehtävien tekemistä siten, että opintojakson osaamistavoitteet täyttyvät. Koko opintojakson ja oppimistehtävien arviointiperusteet esitellään tarkemmin opintojakson alkaessa. Verkkototeutuksessa hyväksytty suoritus edellyttää osallistumista yhteisiin etätapaamisiin, aktiivista työskentelyä verkkoympäristössä sekä oppimistehtävien tekemistä annetussa aikataulussa siten, että opintojakson osaamistavoitteet täyttyvät. Koko opintojakson ja oppimistehtävien arviointiperusteet löytyvät opintojakson oppimisympäristöstä.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (3 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi

Opetus