XKV0027 Ruotsinkielisten suomi/suullinen osuus (1–2 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Toinen kotimainen kieli
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028

Kuvaus

Opintojaksolla harjoitellaan yleisiä ja oman alan akateemisia tekstikäytänteitä sekä vuorovaikutustilanteita.

Keskeiset opintosisällöt

  • omaa alaa käsittelevät tekstit
  • akateemisia tekstikäytänteitä
  • suullinen vuorovaikutus 

Osaamistavoitteet

Kun opiskelija on suorittanut opintojakson, hän

  • osaa viestiä ymmärrettävästi, luontevasti ja tarkoituksenmukaisesti omaan alaansa liittyvistä kysymyksistä
  • hallitsee akateemisia tekstikäytänteitä ja oman alansa käsitteitä sekä osaa soveltaa niitä oman esityksen suunnittelussa ja toteutuksessa
  • pystyy osallistumaan aktiivisesti oman alansa aihetta käsittelevään vuorovaikutukseen ja hallitsee strategioita molemminpuolisen ymmärryksen varmistamiseksi
  • osaa reflektoida omaa kielitaitoaan 

Lisätietoja

Opiskelija on osoittanut saavuttaneensa suullisen suomen kielen taidon, joka julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain ja asetusten (424/2003, 481/2003, 794/2004) mukaan vaaditaan valtion henkilöstöltä kaksikielisessä viranomaisessa ja joka on tarpeen oman alan kannalta. 

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Hyväksytty suoritus edellyttää oppimistehtävien tekemistä ohjeiden mukaisesti. Arvioinnissa sovelletaan KORU-hankkeen kriteeristöä: https://movi.jyu.fi/fi/ohjeita/ruotsin-arviointi
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Arviointiperusteet:
Hyväksytty suoritus edellyttää tentin tekemistä ohjeiden mukaisesti. Arvioinnissa sovelletaan KORU-hankkeen kriteeristöä: https://movi.jyu.fi/fi/ohjeita/ruotsin-arviointi
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Itsenäinen työskentely (1–2 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
Toinen kotimainen kieli
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta
x

Tentti (1–2 op)

Tyyppi:
Tentti
Arviointiasteikko:
Toinen kotimainen kieli
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta