XKV0025 Tutkimusviestinnän verkkokurssi (3 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Järjestävä organisaatio:
Avoin yliopisto
Opetussuunnitelmakaudet:
2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028

Avainteksti

Tutkimusviestinnän verkkokurssilla tutustut itsenäisesti tutkielman kirjoittamiseen ja tieteellisen tekstin piirteisiin. Saat myös palautetta teksteistäsi!

Kuvaus

Opintojaksokuvaus

Verkkokurssin aikana opiskelija työstää kandidaatintutkielmaansa tai muuta tieteellistä tekstiä. Kurssi tukee opiskelijan tutkielman kirjoittamisen valmiuksia ja motivoi kehittämään monipuolisesti tutkimus- ja kirjoitusprosessissa tarvittavia taitoja. Verkkokurssi on tarkoitettu kandidaattiopintojen loppuvaiheeseen, ja se sopii opiskelijalle, joka on jo aloittanut tai aloittamassa suomenkielisen kandidaatintutkielman kirjoittamista. Verkkokurssi sopii myös perehdytykseksi tieteelliseen kirjoittamiseen suoraan maisterivaiheen opinnoissa aloittaville suomenkielisille opiskelijoille.


Keskeiset sisällöt
  • kirjoittaminen osana tutkimusprosessia
  • tutkimustekstin vaiheittainen rakentaminen
  • tekstien kriittinen lukeminen ja argumentointi
  • palautteen hyödyntäminen osana kirjoitusprosessia.

Osaamistavoitteet

Kun opiskelija on suorittanut opintojakson, hän


  • on syventänyt ymmärrystään tieteellisestä kirjoittamisesta ja osaamistaan tieteellisten tekstien lukijana ja kirjoittajana
  • on tutustunut tieteelliseen tutkielmaan tekstilajina
  • ymmärtää tutkimustekstin eri aineistojen ja oman ajattelun dialogina ja osaa rakentaa omaa tekstiään argumentoinnin pääperiaatteita soveltaen ja lähdekriittisyyttä osoittaen
  • osaa hankkia ja antaa palautetta sekä hyödyntää sitä tarkoituksenmukaisesti tutkimus- ja kirjoitusprosessin eri vaiheissa.

Lisätietoja

Verkkokurssille kannattaa tulla, kun kandidaatintutkielman tai proseminaarityön kirjoittaminen on käynnistynyt.

Jos et ole vielä aloittanut kandidaatintutkielmaasi, ota yhteyttä kurssin opettajaan ennen ilmoittautumista, sillä ilmoittautuminen on sitova ja opintomaksu maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä (opintomaksuja ei palauteta).

Kurssi käy kirjoitusviestinnän opinnoiksi kandivaiheessa oleville tutkintotavoitteisille opiskelijoille useimmissa Jyväskylän yliopiston kandidaatin tutkinnoissa. Soveltuvuus muihin yliopistoihin on tarkastettava vastaanottavasta yliopistosta. Kurssi ei sovellu jatko-opiskelijoille eikä yliopisto-opintojen ensimmäiseksi kurssiksi.

Kurssi ei ole tarkoitettu maisterin tutkintoon sisältyväksi, mutta siitä voi olla hyötyä pro gradun tekemisessä. Kurssi on mahdollista suorittaa myös tekemällä erillinen kirjallisuuskatsausmuotoinen pienoistutkielma, joka soveltuu esimerkiksi silloin, kun kandidaatintutkielma on jo valmis ja gradu on vielä aloittamatta.

Oppimistehtäviä ovat lukupäiväkirja, gradu- ja argumentaatioanalyysi ja oman tekstin prosessointi vaiheittain palautetta hyödyntäen.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Verkkokurssilla hyväksytty kurssisuoritus edellyttää oppimistehtävien tekemistä hyväksytysti ja annetussa aikataulussa siten, että kurssin osaamistavoitteet täyttyvät. Koko kurssin ja oppimistehtävien arviointiperusteet löytyvät kurssin oppimisympäristöstä.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Itsenäinen työskentely (3 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta