XJOX0002 Työelämän viestintä sosiaalisessa mediassa (3 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Järjestävä organisaatio:
Avoin yliopisto
Opetussuunnitelmakaudet:
2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028

Avainteksti

Tällä opintojaksolla perehdyt sosiaalisen median viestintään ja pääset kehittämään viestintäosaamistasi sosiaalisessa mediassa.

Kuvaus

Tällä opintojaksolla perehdyt sosiaalisen median viestintään ja pääset kehittämään viestintäosaamistasi sosiaalisessa mediassa.

Keskeiset sisällöt:
  • Someviestinnän perustiedot ja -taidot

  • Tutustuminen sosiaalisen median eri kanaviin sekä niiden ominaisuuksiin ja käyttöön

  • Oman somestrategian suunnittelu joko organisaation tai henkilöbrändin näkökulmasta

  • Somen haasteiden ja riskien analysointi sekä niihin varautuminen 

Osaamistavoitteet

Kun opiskelija on suorittanut opintojakson, hän

  • tuntee sosiaalisen median viestinnän perusasioita, kuten tyyli, tekstilajit, vuorovaikutusetiketti ja eri mediamuodot

  • tuntee eri somekanavia, ymmärtää niiden käyttötarkoituksia sekä osaa valita omaan tarkoitukseensa sopivan kanavan

  • hahmottaa sosiaalisen median mahdollisuuksia ja pystyy soveltamaan niitä omaan tarkoitukseensa

  • osaa tehdä valitsemaansa kanavaan sopivaa sisältöä sen vaatimassa muodossa

  • osaa ottaa huomioon sosiaalisen median ongelmakohtia ja varautua niihin. 

Lisätietoja

Kurssi kuuluu avoimen yliopiston opetukseen.

Opetuskieli on suomi.

Esitietojen kuvaus

XJOX0001 Virtaa viestintään TAI vastaavat taidot.

Avoin yliopisto: Digimarkkinoinnin opintokokonaisuutta suorittavilta JSBY7010 Johdanto digimarkkinoinnin opintokokonaisuuteen.

Suositellut esitiedot

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Arviointiperusteet annetaan opintojakson alussa.
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Arviointiperusteet:
Verkkokurssi
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (3 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta
x

Verkkokurssi (JYU avoin) (3 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus