XENX1000 Gaining confidence in English (1 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
englanti
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028

Kuvaus

Opintojaksokuvaus

Tällä kurssilla käsitellään jännittämiseen ja vieraan kielen puhumisen arasteluun liittyviä teemoja, ja kehitetään valmiutta puhua englantia erilaisten vuorovaikutustehtävien avulla. Kurssi tarjoaa englannin puhumisen kokemuksia ja tukea antavaa ohjausta. Lisäksi esitellään englannin kielitaidon kehittämisen työkaluja. 

Keskeiset sisällöt:

  • jännittämiseen liittyvien tunteiden ja ajatusten tunnistaminen
  • englannin puhumista aktivoivat keskusteluharjoitukset

Osaamistavoitteet

Kun opiskelija on suorittanut opintojakson, hän 

  • On saanut valmiuksia puhua rohkeammin englantia, 
  • Tunnistaa englannin kielen puhumiseen liittyviä tunteita, ajatuksia ja asenteita, ja  
  • Tietää miten voi kehittää englannin kielitaitoaan ja saa käyttöönsä omaa kielirepertuaariaan. 

Lisätietoja

PROFICIENCY LEVEL: A2 - B2 (lower intermediate - upper intermediate)

Kurssin opetuskieli on englanti.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Aktiivinen läsnäolo kurssilla. Hyväksytyt kurssin oppimistehtävät.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (1 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
englanti

Opetus