XDOC3008 Tutkija sosiaalisessa mediassa (2 op)

Opinnon taso:
Jatko-opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028

Avainteksti

Työpajassa tutustutaan sosiaalisen median mahdollisuuksiin tutkijan työkaluna.

Kuvaus

Verkkokurssi tukee väitöskirjantekijöitä sosiaalisen median asiantuntijaprofiilin luomisessa.

Keskeiset sisällöt
  • Sosiaalisen median viestinnän perusteet ja eri kanavat, myös blogit

  • Tutkijan asiantuntijaprofiilin luominen valittuun kanavaan

  • Omaa asiantuntijuutta tukevan somestrategian suunnittelu prosessimaisesti vertaisryhmän tukemana

  • Somestrategian esittely webinaarissa. 

Osaamistavoitteet

Kun tohtoriopiskelija on suorittanut opintojakson, hän

  • tuntee erilaisia sosiaalisen median kanavia ja ymmärtää, miten akateemisen asiantuntijan kannattaa viestiä sosiaalisessa mediassa

  • on luonut itselleen akateemista asiantuntijuutta tukevan somestrategian, jossa on varautunut myös sosiaalisen median varjopuoliin

  • ymmärtää sosiaalisen median merkityksen tutkijan asiantuntijuuden välittäjänä ja verkostoitumismahdollisuutena. 

Lisätietoja

Voit osallistua tälle opintojaksolle, jos sinulla on voimassa oleva jatko-opinto-oikeus Jyväskylän yliopistossa.

Kurssi on verkkokurssi, jossa tohtoriopiskelijat saavat pienryhmältään vertaistukea oman somestrategian ja asiantuntijaprofiilin kehittämisessä.

Kurssin opetuskieli on suomi.

XDOC-opintojaksoilla monitieteisellä vertaisryhmätoiminnalla ja tapaamisissa tehtävillä harjoituksilla edistetään kirjoittamisprosessia.

Varmista tämän vuoksi jo ilmoittautuessasi, että pystyt osallistumaan opintojakson vertaisryhmätoimintaan. Mikäli olet epävarma kurssin vaatimasta työmäärästä ja mahdollisuuksistasi suorittaa kurssi, kannattaa ottaa yhteyttä kurssin opettajaan.

Kirjoitusviestinnän XDOC-kursseille opiskelijat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä (ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen). Mikäli et pysty osallistumaan, peruthan ilmoittautumisesi etukäteen, jotta tilallesi voidaan ottaa toinen tohtoriopiskelija. 

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen pienryhmäkeskusteluihin sekä kurssin lopun webinaariin ja annettujen tehtävien tekeminen ohjeiden mukaan.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (2 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi

Opetus