XDOC3006 Luova kirjoittaminen tutkijan työssä (3 op)

Opinnon taso:
Jatko-opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028

Avainteksti

Luova kirjoittaminen on erinomainen keino tutkia omaa kirjoittajaidentiteettiä sekä kehittyä kirjoittajana.

Kuvaus

Opintojaksokuvaus

Luova kirjoittaminen tutkijan työssä on tutkimustyötä tekeville tarkoitettu luovan kirjoittamisen ryhmä, jossa kirjoittaminen toimii reflektointimenetelmänä ja ammatillisen kehittymisen välineenä.

Keskeiset sisällöt

  • luovan kirjoittamisen harjoitukset monitieteisessä vertaisryhmässä
  • oman äänen etsiminen ja tutkijan äänen kehittäminen
  • tutkijan työn reflektointi eri näkökulmista 


Osaamistavoitteet

Kun tohtoriopiskelija on suorittanut opintojakson, hän

  • tietää, millä tavalla tutkija voi käyttää luovaa kirjoittamista tutkimus- ja kirjoitusprosessissa sekä oman työhyvinvointinsa tukena
  • on pohtinut omaa kirjoittajaääntään ja tutkija- ja kirjoittajaidentiteettiään
  • on saanut valmiuksia monipuolistaa ilmaisuaan 

Lisätietoja

Opintojakson opetuskieli on suomi. Kirjoitusharjoitukset voi tehdä millä tahansa kielellä.

Opintojakso sopii syventämään tohtoriopiskelijan kirjoittamisen opintoja.

XDOC-opintojaksoilla monitieteisellä vertaisryhmätoiminnalla ja tapaamisissa tehtävillä harjoituksilla edistetään kirjoittamisprosessia. Varmista tämän vuoksi jo ilmoittautuessasi, että pystyt osallistumaan opintojakson tapaamisiin. Mikäli olet epävarma kurssin vaatimasta työmäärästä ja mahdollisuuksistasi suorittaa kurssi, kannattaa ottaa yhteyttä kurssin opettajaan.

Kirjoitusviestinnän XDOC-kursseille opiskelijat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä (ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen). Mikäli et pysty osallistumaan, peruthan ilmoittautumisesi etukäteen, jotta tilallesi voidaan ottaa toinen tohtoriopiskelija. 

Esitietojen kuvaus

Voit osallistua tälle opintojaksolle, jos sinulla on voimassa oleva jatko-opinto-oikeus Jyväskylän yliopistossa.

Työpaja sopii kaikille kirjoittamisesta kiinnostuneille tohtoriopiskelijoille eikä se vaadi erityistä kirjoittamisharrastusta. Tässä luovan kirjoittamisen työpajassa ei keskitytä osallistujien fiktiivisiin teksteihin, vaan kyseessä on tutkijan työtä tukeva paja, jossa luova kirjoittaminen toimii ammatillisen kasvun ja työhyvinvoinnin välineenä.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen sekä oppimistehtävien tekemistä ohjeiden mukaisesti.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (3 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi

Opetus