XDOC3002 Tieteen popularisointi (5 op)

Opinnon taso:
Jatko-opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028

Avainteksti

Työpajassa perehdytään tieteen yleistajuistamiseen ja toteutetaan oma harjoitteluprojekti monitieteisen vertaisryhmän tuella.

Kuvaus

Opintojaksokuvaus

Tieteen popularisoinnin työpajassa perehdytään tieteen yleistajuistamiseen ja yhteiskunnallista vuorovaikutukseen. Työpajassa toteutetaan tieteen popularisoinnin harjoitteluprojekti. Opintojakso tukee monipuolisesti tohtoriopiskelijan työelämävalmiuksia ja antaa uusia virikkeitä tutkimus- ja kirjoitustyöhön.

Keskeiset sisällöt

· tieteen popularisointi ilmiönä

· yhteiskunnalliseen vaikuttaminen tutkijan työssä

· popularisointiprosessin harjoittelu opettajan ja monitieteisen vertaisryhmän tuella

· käytännön välineitä omasta tutkimusaiheesta ja asiantuntijuudesta viestimiseen 


Osaamistavoitteet

Kun tohtoriopiskelija on suorittanut opintojakson, hän

  • tuntee tieteen popularisointia ilmiönä ja ymmärtää tieteen popularisoinnin ja yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen merkityksen tutkijan työssä
  • osaa reflektoida omaa toimintaansa tutkijana tieteen popularisoinnin ja yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen näkökulmasta
  • osaa suunnitella ja toteuttaa popularisointiprojektin oman asiantuntemuksensa aihepiiristä
  • rohkaistuu osallistumaan omaan asiantuntijuusalaansa liittyvään julkiseen keskusteluun

Lisätietoja

Opintojakson opetuskieli on suomi.

Opintojakso sopii sellaiseen vaiheeseen, jossa asiantuntijaosaamista omasta tutkimusaiheesta on kertynyt jo jonkin verran. Väitöskirjan ei kuitenkaan tarvitse olla viimeistelyvaiheessa.

Tämän opintojakson toteutusajankohtana kannattaa tapaamisten lisäksi varata itsenäistä työskentelyaikaa oman projektin toteuttamiselle.

XDOC-opintojaksoilla monitieteisellä vertaisryhmätoiminnalla ja tapaamisissa tehtävillä harjoituksilla edistetään kirjoittamisprosessia. Varmista tämän vuoksi jo ilmoittautuessasi, että pystyt osallistumaan opintojakson tapaamisiin. Mikäli olet epävarma kurssin vaatimasta työmäärästä ja mahdollisuuksistasi suorittaa kurssi, kannattaa ottaa yhteyttä kurssin opettajaan.

Kirjoitusviestinnän XDOC-kursseille opiskelijat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä (ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen). Mikäli et pysty osallistumaan, peruthan ilmoittautumisesi etukäteen, jotta tilallesi voidaan ottaa toinen tohtoriopiskelija.  

Esitietojen kuvaus

Voit osallistua tälle opintojaksolle, jos sinulla on voimassa oleva jatko-opinto-oikeus Jyväskylän yliopistossa. 

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen sekä oppimistehtävien tekemistä ohjeiden mukaisesti.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Tieteen popularisointi, osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi

Opetus