XDOC3000 Tutkimuksesta tietokirjaksi (3 op)

Opinnon taso:
Jatko-opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028

Avainteksti

Tietokirjallisuuden mahdollisuudet tieteentekijälle.

Kuvaus

Opintojaksokuvaus

Tutkimuksesta tietokirjaksi -työpajassa tarkastellaan tohtoriopiskelijan tutkimustyötä ja asiantuntijuutta yleistajuisen tietokirjallisuuden näkökulmasta. Opintojakson aikana

tohtoriopiskelija työstää toteuttamiskelpoisen tietokirjaidean ja laatii siitä

julkaisuehdotuksen. Opintojakso tukee monipuolisesti tohtoriopiskelijan työelämävalmiuksia ja antaa uusia virikkeitä tutkimus- ja kirjoitustyöhön.

Keskeiset sisällöt

  • kirja-alan toiminta ja nykytilanne
  • tietokirjallisuuden mahdollisuudet tutkijan näkökulmasta
  • tietokirjan toimitus- ja julkaisuprosessi
  • tietokirjaidean työstäminen julkaisuehdotukseksi
  • tutkija-tietokirjailija mediassa


Osaamistavoitteet

Kun tohtoriopiskelija on suorittanut opintojakson, hän

  • ymmärtää tietokirjallisuutta genrenä
  • tuntee kirja-alan toimintaa ja mahdollisuuksia tutkijan näkökulmasta
  • hahmottaa tietokirjan julkaisuprosessin ja käsikirjoituksen työstämisen vaiheet
  • tietää, miten tutkijan kannattaa tarjota omaa kirjaideaa kustantamoon ja osaa laatia tarkoitukseen sopivan julkaisuehdotuksen

Lisätietoja

Opintojakson opetuskieli on suomi ja siellä käsitellään yleistajuisen tietokirjallisuuden julkaisua Suomen kirjamarkkinoilla.

Opintojakso sopii sellaiseen vaiheeseen, jossa asiantuntijaosaamista omasta tutkimusaiheesta on kertynyt jo jonkin verran. Väitöskirjan ei kuitenkaan tarvitse olla viimeistelyvaiheessa.

XDOC-opintojaksoilla monitieteisellä vertaisryhmätoiminnalla ja tapaamisissa tehtävillä harjoituksilla edistetään kirjoittamisprosessia. Varmista tämän vuoksi jo ilmoittautuessasi, että pystyt osallistumaan opintojakson tapaamisiin. Mikäli olet epävarma kurssin vaatimasta työmäärästä ja mahdollisuuksistasi suorittaa kurssi, kannattaa ottaa yhteyttä kurssin opettajaan.

Kirjoitusviestinnän XDOC-kursseille opiskelijat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä (ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen). Mikäli et pysty osallistumaan, peruthan ilmoittautumisesi etukäteen, jotta tilallesi voidaan ottaa toinen tohtoriopiskelija. 

Esitietojen kuvaus

Voit osallistua tälle opintojaksolle, jos sinulla on voimassa oleva jatko-opinto-oikeus Jyväskylän yliopistossa.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen sekä oppimistehtävien tekemistä ohjeiden mukaisesti.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Tutkimuksesta tietokirjaksi, osallistuminen opetukseen (3 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi

Opetus