XDOC2008 Väitökseen valmistautuminen (3 op)

Opinnon taso:
Jatko-opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028

Avainteksti

Käytännön vinkkejä ja tukea väitöstilaisuuteen valmistautumiseen.

Kuvaus

Kurssilla valmistaudutaan väitöstilaisuuteen työstämällä siihen liittyviä tekstejä ja harjoittelemalla lektion pitämistä vertaisryhmän tukemana.

Keskeiset sisällöt:
  • väitöstilaisuuden vaiheisiin tutustuminen

  • lektion kirjoittaminen

  • väitöstiedottaminen

  • karonkan viestintätilanteet.

Osaamistavoitteet

Kun tohtoriopiskelija on suorittanut opintojakson, hän

  • tietää, miten väitöstilaisuus etenee ja ymmärtää väittelijän viestinnällisen roolin

  • ymmärtää lektion luonteen ja merkityksen, ja osaa valmistella ja toteuttaa oman lektionsa tarkoituksenmukaisesti

  • osaa viestiä väitöksestään tarkoituksenmukaisesti ja tehokkaasti

  • on perehtynyt väitöskaronkan puheenpitotapoihin. 

Lisätietoja

Voit osallistua tälle opintojaksolle, jos sinulla on voimassa oleva jatko-opinto-oikeus Jyväskylän yliopistossa.

Kurssi suositellaan suoritettavaksi siinä vaiheessa, kun oma väitöskirjaprosessi on loppusuoralla ja väitöstilaisuus on lähestymässä. Kurssi on käytännönläheinen ja harjoituspainotteinen.

Työstettävien tekstien kieli voi olla suomi tai englanti. 

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Kurssin hyväksyttävä suoritus edellyttää annettujen tehtävien tekemistä ohjeiden mukaan ja osallistumista kurssin tapaamisiin.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (3 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi

Opetus