XDOC2006 Rahoitushakemuksen kirjoittaminen (3 op)

Opinnon taso:
Jatko-opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028

Avainteksti

Perustiedot hyvän rahoitushakemuksen tekemiseen.

Kuvaus

Kurssin tavoitteena on tukea tohtoriopiskelijoita onnistuneiden rahoitushakemusten kirjoittamisessa.

Keskeiset sisällöt
  • rahoituskanavien löytäminen

  • rahoitushakemusten aikatauluttaminen

  • kilpailukykyisten hakemustekstien kirjoittaminen

  • vertaispalautteen antaminen ja vastaanottaminen 

Osaamistavoitteet

Kun tohtoriopiskelija on suorittanut opintojakson, hän

  • kykenee etsimään itselleen keskeisiä rahoituskanavia, tunnistamaan niiden erilaiset painotukset ja rahoitusmallit, sekä mukauttamaan hakemustaan niiden mukaisesti

  • tuntee rahoitushakemukseen liittyvät akateemisen kirjoittamisen perusperiaatteet ja ymmärtää, millainen on laadukas hakemus

  • osaa kirjoittaa ansioluettelon, joka täyttää hyvän akateemisen käytännön vaatimukset

  • osaa arvioida ja muokata omia hakemustekstejään palautetta hyödyntäen.  

Lisätietoja

Voit osallistua tälle opintojaksolle, jos sinulla on voimassa oleva jatko-opinto-oikeus Jyväskylän yliopistossa.

Kurssi on suunnattu erityisesti väitöskirjatutkimustaan aloitteleville opiskelijoille.

Kurssin opetuskieli on suomi.

XDOC-opintojaksoilla monitieteisellä vertaisryhmätoiminnalla ja tapaamisissa tehtävillä harjoituksilla edistetään kirjoittamisprosessia. Varmista tämän vuoksi jo ilmoittautuessasi, että pystyt osallistumaan opintojakson tapaamisiin. Mikäli olet epävarma kurssin vaatimasta työmäärästä ja mahdollisuuksistasi suorittaa kurssi, kannattaa ottaa yhteyttä kurssin opettajaan.

Kirjoitusviestinnän XDOC-kursseille opiskelijat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä (ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen). Myös varasijoille kannattaa ilmoittautua. Mikäli et pysty osallistumaan, peruthan ilmoittautumisesi etukäteen, jotta tilallesi voidaan ottaa toinen tohtoriopiskelija.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen ja tehtävien hyväksytty suorittaminen.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (3 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi

Opetus