XDOC2004 Väitöskirjan kirjoittamisen verkkokurssi (3 op)

Opinnon taso:
Jatko-opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028

Avainteksti

Opintojakson aikana tohtoriopiskelija työstää valitsemansa tekstin raakaversiosta viimeistelyvaiheeseen vertaisryhmän tuella.

Kuvaus

Opintojaksokuvaus 

Verkkokurssilla työstetään vertaisryhmän tuella keskeneräinen tutkimusteksti viimeistelyvaiheeseen.

Keskeiset sisällöt 

  • tutkimustekstin kirjoitussuunnitelma

  • tutkimustekstin tavoitteellinen työstäminen vaiheittain

  • vertaisryhmätoiminta 

Osaamistavoitteet

Kun tohtoriopiskelija on suorittanut opintojakson, hän

  • osaa suunnitella ja toteuttaa väitöskirjansa jonkin osa-alueen kirjoittamisen prosessimaisesti ja tavoitteellisesti

  • tunnistaa oman tutkimustekstinsä vahvuuksia ja kehittämiskohteita suhteessa oman tieteenalan konventioihin

  • kykenee hyödyntämään palautevuorovaikutusta tutkimustekstinsä kehittämisessä

  • osaa antaa palautetta eri vaiheissa olevasta tutkimustekstistä 

Lisätietoja

Opintojakson opetuskieli on suomi, mutta opintojaksolle voi osallistua myös englanninkielisen tekstin kanssa.

Opintojakso on suunnattu tohtoriopiskelijoille, joilla on jo jonkin verran kokemusta tieteellisistä tekstilajeista mutta jotka kaipaavat vertaistukea tutkimustekstinsä valmiiksi saattamiseen.

XDOC-opintojaksoilla monitieteisellä vertaisryhmätoiminnalla ja tapaamisissa tehtävillä harjoituksilla edistetään kirjoittamisprosessia.

Kurssi vaatii aktiivista, itsenäistä tutkimustekstin työstämistä. Mikäli olet epävarma kurssin vaatimasta työmäärästä ja mahdollisuuksistasi suorittaa kurssi, kannattaa ottaa yhteyttä kurssin opettajaan.

Kirjoitusviestinnän XDOC-kursseille opiskelijat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä (ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen). Mikäli et pysty osallistumaan, peruthan ilmoittautumisesi etukäteen, jotta tilallesi voidaan ottaa toinen tohtoriopiskelija.  

Esitietojen kuvaus

Voit osallistua tälle opintojaksolle, jos sinulla on voimassa oleva jatko-opinto-oikeus Jyväskylän yliopistossa. 

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen vertaisryhmätapaamisiin, itsenäinen työskentely ja tehtävien tekeminen sekä oman tutkimustekstin työstäminen tavoitteellisesti.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (3 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi

Opetus