XDOC2002 Artikkeliväitöskirjan yhteenveto-osa (2–3 op)

Opinnon taso:
Jatko-opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028

Avainteksti

Mikä on artikkeliväitöskirjan yhteenveto-osa ja mitä siihen tulisi kirjoittaa?

Kuvaus

Tässä työpajassa saadaan tarvittavat valmiudet suunnitella ja toteuttaa omaan artikkeliväitöskirjaan tarkoituksenmukainen yhteenveto-osa.

Keskeisiä sisältöjä:
  • yhteenveto-osan kirjoittamissuunnitelma

  • yhteenveto-osan jäsennys eli dispositio

  • vertaisryhmätyöskentely ja vertaispalaute.

Osaamistavoitteet

Kun tohtoriopiskelija on suorittanut opintojakson, hän

  • tuntee artikkeliväitöskirjan tekstilajina ja yhteenveto-osan toteuttamistapoja

  • tuntee yhteenveto-osan kirjoittamisprosessin ja osaa soveltaa sitä oman tieteenalansa ja tutkimuksensa kontekstissa

  • pystyy tekemään suunnitelman oman väitöskirjansa yhteenveto-osan kirjoittamiseksi. 

Lisätietoja

Voit osallistua tälle opintojaksolle, jos sinulla on voimassa oleva jatko-opinto-oikeus Jyväskylän yliopistossa.

Opintojakson opetuskieli on suomi, mutta opintojaksolle voi osallistua myös englanninkielisen tekstin kanssa.

Työpaja sopii väitöskirjaprosessin eri vaiheissa oleville tohtoriopiskelijoille, jotka työstävät artikkeliväitöskirjaa ja pohtivat yhteenveto-osan rakentumista.

XDOC-opintojaksoilla monitieteisellä vertaisryhmätoiminnalla ja tapaamisissa tehtävillä harjoituksilla edistetään kirjoittamisprosessia. Varmista tämän vuoksi jo ilmoittautuessasi, että pystyt osallistumaan opintojakson tapaamisiin.

Mikäli olet epävarma kurssin vaatimasta työmäärästä ja mahdollisuuksistasi suorittaa kurssi, kannattaa ottaa yhteyttä kurssin opettajaan. Kirjoitusviestinnän XDOC-kursseille opiskelijat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä (ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen). Mikäli et pysty osallistumaan, peruthan ilmoittautumisesi etukäteen, jotta tilallesi voidaan ottaa toinen tohtoriopiskelija.  

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Hyväksyttyyn suoritukseen kuuluu osallistuminen kontaktiopetukseen sekä opintotehtävien tekeminen ohjeiden mukaisesti.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (2–3 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi

Opetus