XDOC1006 Tekstipaja väitöskirjan tekijöille (3 op)

Opinnon taso:
Jatko-opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028

Avainteksti

Tekstipajan aikana tohtoriopiskelija ottaa haltuun tutkimusraporttinsa kokonaisrakenteen ja työstää sen eri osioihin raakatekstiä.

Kuvaus

Opintojaksokuvaus 

Tekstipajassa otetaan haltuun oman tutkimustekstin kokonaisrakenne ja tuotetaan raakatekstiä tutkimusraportin eri osioihin.

Keskeiset sisällöt 

  • väitöskirjakokonaisuuden hallinta
  • tutkimustekstin eri osa-alueisiin syventyminen
  • raakatekstin työstäminen
  • vertaisryhmätoiminta Osaamistavoitteet

Kun tohtoriopiskelija on suorittanut opintojakson, hän

  • hahmottaa väitöskirjansa kokonaisuutta suhteessa oman tieteenalansa tekstikäytänteisiin
  • on syventänyt ymmärrystään tutkimusraportin rakenteesta ja tieteellisestä kirjoittamisesta tekstilajina
  • hän on saanut käsityksen oman tutkimustekstinsä kokonaisrakenteesta ja osaa reflektoida tekemiään valintoja  

Lisätietoja

Opintojakson opetuskieli on suomi, mutta opintojaksolle voi osallistua myös englanninkielisen tekstin kanssa.

Opintojakso on suunnattu erityisesti väitöskirjaprosessin alkuvaiheessa oleville tohtoriopiskelijoille.

XDOC-opintojaksoilla monitieteisellä vertaisryhmätoiminnalla ja tapaamisissa tehtävillä harjoituksilla edistetään kirjoittamisprosessia.

Varmista tämän vuoksi jo ilmoittautuessasi, että pystyt osallistumaan opintojakson tapaamisiin. Mikäli olet epävarma kurssin vaatimasta työmäärästä ja mahdollisuuksistasi suorittaa kurssi, kannattaa ottaa yhteyttä kurssin opettajaan.

Kirjoitusviestinnän XDOC-kursseille opiskelijat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä (ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen). Mikäli et pysty osallistumaan, peruthan ilmoittautumisesi etukäteen, jotta tilallesi voidaan ottaa toinen tohtoriopiskelija.

Esitietojen kuvaus

Voit osallistua tälle opintojaksolle, jos sinulla on voimassa oleva jatko-opinto-oikeus Jyväskylän yliopistossa. 

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja vertaisryhmätyöskentelyyn sekä oman tutkimustekstin työstäminen tavoitteellisesti.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (3 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi

Opetus