XDOC1004 Väitöskirjaretriitti (3 op)

Opinnon taso:
Jatko-opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028

Avainteksti

Intensiivinen väitöskirjaleiri Konneveden tutkimusasemalla.

Kuvaus

Opintojaksokuvaus

Viikon mittaisessa väitöskirjaretriitissä keskitytään väitöskirjan suunnitelmalliseen työstämiseen monitieteisessä vertaisryhmässä. Päivittäiseen työskentelyyn kuuluu itsenäistä kirjoittamista, palautumisjaksoja ja ohjattuja tuokioita.


Keskeiset sisällöt

  • retriittiin orientoituminen
  • aikataulutettu työskentely ja yhteinen ohjelma retriittiviikolla
  • kirjoittamisprosessia tukevat ja tutkijaidentiteettiä vahvistavat harjoitukset
  • retriitin reflektointi ja opitun soveltaminen käytännössäOsaamistavoitteet

Kun tohtoriopiskelija on suorittanut opintojakson, hän

  • on syventänyt itsetuntemustaan tutkijana ja tieteellisenä kirjoittajana
  • on kehittänyt omaan arkeensa sopivia ja oman väitöskirjan valmistumista tukevia työskentelymenetelmiä
  • kykenee tavoitteelliseen ja pitkäjänteiseen työskentelyyn oman tutkimustekstinsä äärellä 

Lisätietoja

Opintojakson opetuskieli on suomi. Työstettävän väitöskirjan kieli voi olla muukin kuin suomi.

Väitöskirjaretriitti toteutetaan yleensä Konneveden tutkimusasemalla.

Väitöskirjaretriitti sopii tutkijalle, jolla on tarve keskittyä väitöskirjan kirjoitustyöhön. Väitöskirjaretriittiin voi osallistua missä tahansa vaiheessa väitöskirjaprosessia, mutta parhaiten se sopii kokoaviin vaiheisiin sekä ylipäätään intensiivistä kirjoittamista vaativiin vaiheisiin.

Osallistuminen edellyttää majoittumista Konnevedellä eikä viikon aikana voi olla muita sovittuja menoja. Majoittuminen tapahtuu yhden hengen huoneissa soluasunnoissa.

Konnevedellä majoittumista varten voit hakea Konnevesi-apurahaa tai maksaa retriittiviikon hinnan itse.

Väitöskirjaretriittiin, kuten muillekin kirjoitusviestinnän XDOC-opintojaksoille, opiskelijat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä. 

Esitietojen kuvaus

Voit osallistua tälle opintojaksolle, jos sinulla on voimassa oleva jatko-opinto-oikeus Jyväskylän yliopistossa.

Ennen väitöskirjaretriittiin osallistumista suositellaan vahvasti opintojaksoa XDOC1002 Kirjoittaminen vauhtiin.

Väitöskirjaretriittiin, kuten muillekin XDOC-opintojaksoille, voi osallistua vain yhden kerran.

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen sekä oppimistehtävien tekemistä ohjeiden mukaisesti.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (3 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi

Opetus