XDOC1002 Kirjoittaminen vauhtiin (2–3 op)

Opinnon taso:
Jatko-opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028

Avainteksti

Tehokkaita työkaluja kirjoittamisen käynnistämiseen ja hyvän työskentelyvireen ylläpitämiseen.

Kuvaus

Opintojaksokuvaus

Opintojaksolla keskitytään väitöskirjan kirjoitusprosessin suunnitteluun ja hallintaan. Väitöskirjan kirjoittamista lähestytään kolmen avainkysymyksen (Miksi? Mitä? Miten?) avulla ja konkreettisena tuotoksena toimii seuraavan puolen vuoden ajalle tehtävä kirjoitussuunnitelma.

Keskeiset sisällöt

  • Kirjoittaminen tiedeyhteisössä ja väitöskirja tekstilajina
  • Väitöskirja tutkijan elämänkokonaisuudessa
  • Tutkimus- ja kirjoittamisprosessien ulottuvuudet
  • Kirjoittamisen esteet ja niiden hallinta

Osaamistavoitteet

Kun tohtoriopiskelija on suorittanut opintojakson, hän
  • tuntee väitöskirjan tekstilajeja oman tieteenalansa näkökulmasta
  • on saavuttanut tarvittavat valmiudet aktiivisen ja motivoituneen kirjoittamistyön käynnistämiseen ja ylläpitoon
  • tuntee tutkimus- ja kirjoitusprosessin käytännöllisen ja mentaalisen ulottuvuuden ja pystyy soveltamaan tätä tietoa oman väitöskirjaprosessinsa reflektointiin, suunnitteluun ja hallintaan

Lisätietoja

Opintojakson opetuskieli on suomi. Työstettävän väitöskirjan kieli voi olla muukin kuin suomi.

Opintojakso sopii hyvin väitöskirjaprosessin alkuvaiheeseen tai tilanteeseen, jossa kirjoittamista on tarkoitus jatkaa tauon jälkeen. Sopii hyvin myös ennen intensiivistä kirjoitusjaksoa (esim. apurahakausi tai opintovapaa) tai mihin tahansa tilanteeseen, jossa haluat päästä kartalle oman väitöskirjasi tilanteesta.

XDOC-opintojaksoilla monitieteisellä vertaisryhmätoiminnalla ja tapaamisissa tehtävillä harjoituksilla edistetään kirjoittamisprosessia. Varmista tämän vuoksi jo ilmoittautuessasi, että pystyt osallistumaan opintojakson tapaamisiin. Mikäli olet epävarma kurssin vaatimasta työmäärästä ja mahdollisuuksistasi suorittaa kurssi, kannattaa ottaa yhteyttä kurssin opettajaan.

Kirjoitusviestinnän XDOC-kursseille opiskelijat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä (ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen). Mikäli et pysty osallistumaan, peruthan ilmoittautumisesi etukäteen, jotta tilallesi voidaan ottaa toinen tohtoriopiskelija. 

Esitietojen kuvaus

Voit osallistua tälle opintojaksolle, jos sinulla on voimassa oleva jatko-opinto-oikeus Jyväskylän yliopistossa.

Tämä opintojakso on hyvä olla käytynä ennen väitöskirjaretriittiin osallistumista.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen sekä oppimistehtävien tekemistä ohjeiden mukaisesti.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (2–3 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi

Opetus