XDOC1000 Tekstikonsultaatio (2 op)

Opinnon taso:
Jatko-opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028

Avainteksti

Henkilökohtainen palaute ja ohjaus tutkimustekstistä.

Kuvaus

Konsultaatiossa tohtoriopiskelija saa palautetta sekä keskeneräisestä että viimeistellystä tutkimustekstistään ja harjaantuu tarkastelemaan tekstiään kriittisesti prosessin eri vaiheissa.

Konsultaatiossa käsiteltävän tekstin on hyvä olla melko yhtenäinen käsikirjoitusversio, mutta tekstin ei tarvitse olla vielä viimeistelyvaiheessa.

Keskeisiä sisältöjä:
  • tutkimustekstin muokkaaminen ja viimeistely

  • palautekeskustelut

  • tutkimustekstin kirjoitusprosessin suunnittelu ja opitun reflektointi.

Osaamistavoitteet

Kun tohtoriopiskelija on suorittanut opintojakson, hän

  • tunnistaa oman tieteellisen tekstinsä rakenteellisia ja kielellisiä vahvuuksia sekä kehittämiskohteita

  • osaa muokata ja kehittää omaa tekstiään saamansa palautteen avulla.

  • kykenee reflektoimaan omaa toimintaansa tieteellisen tekstin kirjoittajana sekä käsityksiään itsestään tieteellisenä viestijänä. 

Lisätietoja

Voit osallistua tälle opintojaksolle, jos sinulla on voimassa oleva jatko-opinto-oikeus Jyväskylän yliopistossa.

Tällä opintojaksolla käsitellään vain suomenkielisiä tekstejä.

Tapaamisajat ja -paikat sovitaan tohtoriopiskelijoiden kanssa henkilökohtaisesti. Konsultaatiotapaamiset voidaan järjestää myös etäyhteyden välityksellä.  

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Aktiivinen valmistautuminen ja osallistuminen tapaamiseen sekä oman tutkimustekstin työstäminen tavoitteellisesti.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (2 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta