TIES310 Tietotekniikan opetustehtävät (1–3 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Informaatioteknologian tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028

Kuvaus

IT-tiedekunnan omille opiskelijoille tarkoitettu suoritus. Ei opetettava kurssi/opintojakso. Esimerkiksi tuntiopetustehtävien osalta.

Osaamistavoitteet

Saada perustietämystä tietojenkäsitttelytieteen opettajana toimisesta. 

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (1–3 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta