MATS225 Kvasikonformikuvaukset (5–9 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti
Vastuuorganisaatio:
Matematiikan ja tilastotieteen laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028

Kuvaus

Kvasikonformikuvausten vaihtoehtoiset määritelmät ja yhteydet, kvasikonformi-kuvausten perusominaisuudet, teoriassa tarvittavaa reaalianalyysiä, harmonista analyysiä, Sobolev-avaruuksien ja osittaisdifferentiaaliyhtälöiden teoriaa, käänteiset Hölderin epäyhtälöt.

Osaamistavoitteet

Opiskelijat johdatetaan kvasikonformisten ja kvasisymmetristen kuvausten teoriaan. He oppivat tuntemaan näiden kuvausten perusominaisuudet ja -esimerkit. Keskeisiä aiheita ovat “lokaalista globaaliin” -tyyppiset tulokset ja kvasikonformikuvausten säännöllisyys. Matkan varrella opiskelijat perehtyvät tärkeisiin geometrisen ja harmonisen analyysin työkaluihin.

Lisätietoja

Opintojakson laajuus on 5 op tai 9 op toteutuskerrasta riippuen.

Esitietojen kuvaus

Mitta- ja integraaliteoria 1 ja 2

Oppimateriaalit

Luentomoniste tai muu opintomateriaali ilmoitetaan erikseen.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
yhteispistemäärä laskuharjoituksista ja/tai esitelmästä ja/tai tentistä opintojakson toteutuksesta riippuen
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Arviointiperusteet:
lopputentin pistemäärä
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5–9 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti
Ei julkaistua opetusta
x

Tentti (5–9 op)

Tyyppi:
Tentti
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
lopputentin pistemäärä
Suorituskieli:
englanti
Ei julkaistua opetusta