LYTS1007 Liikuntapalvelujen toimijasuhteiden muutokset (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028

Kuvaus

Opintojaksolla perehdytään julkisen, yksityisen ja vapaaehtoissektorin uusiin kumppanuuksiin liikuntapaikkojen ja -palvelujen tuottamisessa. Opiskelijat tutkivat erilaisten liikuntapaikkojen ja -palvelujen monimuotoisia toteuttamistapoja perehtymällä kirjallisuuteen, hankkeista tuotettuun kirjalliseen materiaaliin, itsenäisesti keräämäänsä aineistoon sekä tuottamalla raportin havaitsemistaan liikuntapaikkojen ja -palveluiden uusimuotoisista tapojen toimintaa liittyvistä seikoista. 

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • kykenee kuvaamaan ja analysoimaan liikuntapaikkojen ja -palvelujen toimijasuhteissa tapahtuneita muutoksia
  • osaa hyödyntää liikunnan yhteiskunnallista tietoa sekä tiedonhankintamenetelmiä toimijasuhteiden muutosten määrittelyssä
  • pystyy tuottamaan ryhmässä kirjallisen raportin, esittelemään sen suullisesti sekä antamaan kriittistä vertaispalautetta muiden tekemistä raporteista
  • on hankkinut valmiudet toimia liikkumisympäristöjä tuottavissa hybrideissä verkostoissa.

Oppimateriaalit

Vuosittain päivitettävä kirjallisuus (max. 100 sivua), mikä tentitään yhdessä luentojen kanssa.

Suoritustavat

Tapa 1

Opetusajankohta:
Periodi 1, Periodi 2
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen, tentti ja oppimistehtävä (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
<div><p>Arvosana muodostuu luennoista ja kirjallisuudesta koostuvasta tentistä 30 % (arviointi 0-5) ja oppimistehtävä 70 % (arviointi 0-5).</p></div>
Suorituskieli:
suomi

Opetus