LTKY4003 Liikunta- ja hyvinvointiosaamisen kehittyminen (1 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Järjestävä organisaatio:
Avoin yliopisto, Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028

Kuvaus

Opintojaksolla keskitytään oman osaamisen kehittymisen arviointiin Liikunta- ja hyvinvointiosaamisen opintokokonaisuuden opintojaksojen aikana. Yksilöllisten valintojen pohjalta muodostunut tieto liikunnan, terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä muodostaa pohjan opintojakson arviointi- ja reflektiotehtäville. 

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

  • arvioida liikunnan, terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä valitsemiensa opintojen pohjalta
  • arvioida opitun soveltamismahdollisuuksia työelämässä tai muussa yhteydessä
  • reflektoida oman osaamisen kehittymistä
  • tunnistaa tulevaisuuden kehittymistarpeita

Lisätietoja

Liikunta- ja hyvinvointiosaamisen kehittyminen suoritetaan opintokokonaisuuden viimeisenä opintojaksona ja se on pakollinen kaikille Liikunta ja hyvinvointiosaaminen -opintokokonaisuuden suorittaville.   

Esitietojen kuvaus

LTKY4005 Orientaatio liikunta- ja hyvinvointiosaamiseen, LTKY4001 Kehosta mitattava hyvinvointitieto, LTKH1001 Hyvinvointivalmennus elintapamuutoksen tukemisessa ja lisäksi valinnaisia opintoja vähintään kahdeksan opintopistettä siten, että opintokokonaisuuden minimilaajuus täyttyy.

Oppimateriaalit

Oppimateriaali esitellään Moodle-oppimisympäristössä.

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Itsenäinen opiskelu Moodle-oppimisympäristössä
Arviointiperusteet:
Opintojakson hyväksytty suoritus edellyttää verkkokeskusteluun osallistumista ja hyväksyttyä lopputehtävää. Hyväksytyn suorituksen kriteerit on esitetty tarkemmin opintojakson Moodle-sivustolla.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Itsenäinen työskentely (1 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta