LTKS1010 Asiantuntijana kehittyminen 2 (1–2 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028

Avainteksti

Opintojaksolla keskitytään akateemisen asiantuntijaidentiteetin ja työelämävalmiuksien vahvistamiseen.

Kuvaus

 • osaa suunnitella ja arvioida omaa oppimistaan ja opiskeluaan

 • on tietoinen omaan opiskeluhyvinvointiinsa ja sen ylläpitämiseen vaikuttavista asioista

 • ymmärtää oman roolinsa ja ryhmän merkityksen oman asiantuntijuutensa kehittämisessä

 • osaa yhdistää tieteellisen ajattelun ja käytännön ammattiosaamisensa johdonmukaiseksi ja persoonalliseksi kokonaisuudeksi

 • osaa edistää omia työllistymismahdollisuuksiaan ja kertoa omasta osaamisestaan

 • osaa hahmottaa työhyvinvointiin vaikuttavia asioita ja on tietoinen työhyvinvointiin liittyvistä haasteista

 • ymmärtää yrittäjämäisen toimintatavan ja yrittäjyyden mahdollisuuden osana urasuunnitteluaan

 • on tietoinen erilaisista kansainvälistymismahdollisuuksista ja osaa hyödyntää kansainvälisyyttä oman työuransa edistämiseksi

 • tiedostaa jatkuvan oppimisen tärkeyden oman ammattitaidon kehittämisessä ja on tietoinen yliopiston alumnitoiminnasta ja alumniopinto-oikeudesta.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • osaa suunnitella ja arvioida omaa oppimistaan ja opiskeluaan
 • on tietoinen omaan opiskeluhyvinvointiinsa ja sen ylläpitämiseen vaikuttavista asioista
 • ymmärtää oman roolinsa ja ryhmän merkityksen oman asiantuntijuutensa kehittämisessä
 • osaa yhdistää tieteellisen ajattelun ja käytännön ammattiosaamisensa johdonmukaiseksi ja persoonalliseksi kokonaisuudeksi
 • osaa edistää omia työllistymismahdollisuuksiaan ja kertoa omasta osaamisestaan
 • osaa hahmottaa työhyvinvointiin vaikuttavia asioita ja on tietoinen työhyvinvointiin liittyvistä haasteista
 • ymmärtää yrittäjämäisen toimintatavan ja yrittäjyyden mahdollisuuden osana urasuunnitteluaan
 • on tietoinen erilaisista kansainvälistymismahdollisuuksista ja osaa hyödyntää kansainvälisyyttä oman työuransa edistämiseksi
 • tiedostaa jatkuvan oppimisen tärkeyden oman ammattitaidon kehittämisessä ja on tietoinen yliopiston alumnitoiminnasta ja alumniopinto-oikeudesta.    

Lisätietoja

Opintojakso kestää koko maisterintutkinnon ajan, eli kaksi vuotta. Opiskelija osallistuu joka vuosi 1 op laajuiselle toteutukselle ja saa siten osasuoritusrekisteriin 1 op lukuvuosittain.

Terveystieteiden opettajankoulutuksen maisteriohjelmassa (fysioterapia) opintojakso suoritetaan 1 op laajuisena (vain ensimmäisen vuoden toteutus).

Oppimateriaalit

Ajankohtaiset kirjat, artikkelit ja materiaalit.

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

1. vuoden maisteriopiskelijat (1 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Arviointiperusteet:
<div><p>Edellytyksenä hyväksytyn arvosanan saamiselle on osallistuminen opetukseen (läsnäolovelvollisuus 100 %) ja annettujen tehtävien tekeminen. </p></div>
Suorituskieli:
englanti, suomi
Työskentelytavat:

Aktiivinen osallistuminen opetukseen (maks. 7 h alustusluentoja ja 10 h ryhmäohjausta vuosittain), vuosittaisen henkilökohtaisen HOPS-keskustelun käyminen oman HOPS-ohjaajan kanssa ja annettujen tehtävien suorittaminen (hops-työskentely, portfoliotyöskentely, työelämätehtävät).

Opetus

x

2. vuoden maisteriopiskelijat (1 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Arviointiperusteet:
<div><p>Edellytyksenä hyväksytyn arvosanan saamiselle on osallistuminen opetukseen (läsnäolovelvollisuus 100 %) ja annettujen tehtävien tekeminen. </p></div>
Suorituskieli:
englanti, suomi
Työskentelytavat:

Aktiivinen osallistuminen opetukseen (2-4 h alustusluentoja ja 5 h ryhmäohjausta vuosittain), vuosittaisen henkilökohtaisen HOPS-keskustelun käyminen oman HOPS-ohjaajan kanssa ja annettujen tehtävien suorittaminen (hops-työskentely, portfoliotyöskentely, työelämätehtävät).

Opetus