JSBY1250 Taulukkolaskenta ja tietokannat (3 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu
Opetussuunnitelmakaudet:
2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028

Kuvaus

Taulukkolaskentaohjelmien peruskäyttö sekä tietokantojen perusteet käytännön soveltajan kannalta. Suhteelliset ja absoluuttiset viittaukset, lomakkeiden luominen ja muotoilu, aineiston kuvailu kaavioilla, pivot-taulukointi, solver, ehdolliset ja loogiset funktiot. Tiedokantojen rakenne, kyselyt, raportit ja lomakkeet.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- hallitsee taulukkolaskentaohjelmistojen peruskäytön
- osaa soveltaa taulukkolaskentaohjelmistoja talousmatemaattisten ongelmien ratkaisemiseen
- ymmärtää mitä tietokannat ovat ja osaa tuottaa ja hakea tietoa erilaisista valmiista tietokannoista


Metataitojen kehittyminen:

- tiedon analysointi ja analyyttinen päättely;

- ongelman ratkaisu;

- kyky tulkita matemaattista ja tilastollista aineistoa.

Lisätietoja

Varsinainen opetus periodissa 4. Muina aikoina itsenäinen opiskelu kurssimateriaalien avulla. Suorittaminen palautettavilla kotitehtävillä.

Esitietojen kuvaus

JSBY1220 Talousmatematiikka 1 on hyödyllinen. Mikäli tietokoneen peruskäyttöön tarvitaan harjoitusta, niin suositellaan myös kurssia ITKP1010 Digitaalisen osaamisen perusteet.

Suositellut esitiedot

Oppimateriaalit

Ilmoitetaan tarvittaessa kurssin yhteydessä.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Opintojaksolla vaaditut hyväksytyt suoritukset. Kotitehtävät ja tentti.
Opetusajankohta:
Periodi 3
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (3 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi

Opetus