ITKP1070 Ohjelmointi 1, osaamisen laajentaminen (1–5 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Informaatioteknologian tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028

Kuvaus

Sisältö

Tehdä erilaisia Ohj1 perusteita laajentavia suorituskokonaisuuksia. Esimerkiksi Graafisen käyttöliittymän tekeminen kurssin ohjelmaan.

Myös muita jatkossa ajankohtaiseksi tulevia tekniikoita harjoittelemalla ja dokumentoimalla osaamistaan, voi saada suorituksia.

Opetusmuodot: omatoiminen opiskelu tutoriaaleista ja muista verkkolähteistä tai kirjallisuudesta/lehdistä.

Suoritustavat

Harkoitustyö ja osaamisen dokumentointi.

Suoritustavat sovittava erikseen tentaattorin kanssa.

Ohjelmointi 2 kanssa päällekkäin meneviä asioita ei lasketa kurssin suorituksiin mukaan.

Osaamistavoitteet

-

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (1–5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta