HYTJ4104 Opetus ja ohjaus IV (1–5 op)

Opinnon taso:
Jatko-opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028

Kuvaus

Opetus tai ohjaus ja sen reflektointi

Osaamistavoitteet

Riippuen tekemistään valinnoista tohtoriopiskelija

  • osaa tehdä selkeän suunnitelman opetuksesta/ohjauksesta
  • osaa toteuttaa suunnittelemansa opetuksen tarkoituksenmukaisesti ja kohderyhmälle soveltuvalla tavalla hyödyntäen erilaisia opetusteknologioita
  • tuntee opetukseen/ohjaukseen liittyvät säädökset ja periaatteet (esim. yhdenvertaisuus, esteettömyys ja saavutettavuus)
  • osaa kerätä palautetta opetuksestaan tai ohjauksestaan ja hyödyntää sitä

Lisätietoja

Opetus- ja suorituskieli: suomi, englanti tai muu (oman alan) tiedeyhteisössä käytetty kieli

Suoritustavat: opetus ja/tai ohjaus ja sen reflektointi (mukaan lasketaan myös opetuksen valmisteluun käytetty työaika). Hyväksytyn suorituksen edellytyksenä on opetus tai ohjaus sekä opetuksesta tai ohjauksesta laadittu raportti, jossa reflektoidaan opetuksen tai ohjauksen toteutumista sekä sen suhdetta omaan jatko-opintosuunnitelmaan sekä ura- ja työllistymistavoitteisiin. Opetuskokemuksesta voi saada yhteensä korkeintaan 5 op.

Arviointiperusteet: suoritus arvioidaan sen perusteella, miten tohtoriopiskelija hallitsee opintojakson sisällöt ja saavuttaa opintojakson osaamistavoitteet. Hyväksytty suoritus edellyttää tehtävien suorittamista hyväksytysti.

Oppimateriaalit

Pääohjaaja ilmoittaa mahdollisesta kirjallisuudesta ja/tai muusta materiaalista

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Opetus ja/tai ohjaus ja sen reflektointi (mukaan lasketaan myös opetuksen valmisteluun käytetty työaika). Hyväksytyn suorituksen edellytyksenä on opetus tai ohjaus sekä opetuksesta tai ohjauksesta laadittu raportti, jossa reflektoidaan opetuksen tai ohjauksen toteutumista sekä sen suhdetta omaan jatko-opintosuunnitelmaan sekä ura- ja työllistymistavoitteisiin. Opetuskokemuksesta voi saada yhteensä korkeintaan 5 op.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Itsenäinen työskentely (1–5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
englanti, suomi
Ei julkaistua opetusta