HYTJ4005 Työssä oppiminen ja työelämän tuntemus V (1–5 op)

Opinnon taso:
Jatko-opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028

Kuvaus

Työssäoppiminen ja sen reflektointi

Osaamistavoitteet

Tohtoriopiskelija

  • osaa tunnistaa ja hyödyntää asiantuntijuutensa avaamia työllistymismahdollisuuksia
  • on verkostoitunut ja kehittänyt yhteyksiään työelämään
  • hallitsee vuorovaikutus- ja verkostoitumistaidot eri toimintaympäristöissä
  • on kehittänyt yleisiä ja tehtäväkohtaisia työelämätaitojaan
  • on täsmentänyt omia ammatillisen kiinnostuksen kohteitaan
  • osaa arvioida, kehittää ja arvostaa valmiuksiaan ja asenteitaan jatkuvaan oppimiseen

Lisätietoja

Opetus- ja suorituskieli: suomi, englanti tai muu pääohjaajan kanssa sovittu kieli

Suoritustavat: työssä oppiminen ja sen reflektointi. Työn tulee olla muuta vaativaa asiantuntijatyötä kuin itse väitöskirjaan liittyvä tutkimus tai tutkimusvierailu. Työ voi olla myös tieteellisessä luottamustehtävässä toimimista esimerkiksi tieteellisissä seuroissa, omaan alaan tai ammattiin liittyvissä järjestöissä tai ammattiyhdistyksissä. Työ ei saa kuitenkaan olla opettamista eikä ohjausta. Työkokemuksesta on laadittava raportti, jossa reflektoidaan työtä suhteessa omaan jatko-opintosuunnitelmaan sekä ura- ja työllistymistavoitteisiin. HUOM: työssä oppimisen opintojaksoon voi suorittaa yhteensä korkeintaan 5 op.

Arviointiperusteet: suoritus arvioidaan sen perusteella, miten tohtoriopiskelija hallitsee opintojakson sisällöt ja saavuttaa opintojakson osaamistavoitteet. Hyväksytyn suorituksen edellytyksenä on tehtävien suorittaminen hyväksytysti.

Oppimateriaalit

Pääohjaaja ilmoittaa mahdollisesta kirjallisuudesta ja/tai muusta materiaalista.

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Työssä oppiminen ja sen reflektointi. Työn tulee olla muuta vaativaa asiantuntijatyötä kuin itse väitöskirjaan liittyvä tutkimus tai tutkimusvierailu. Työ voi olla myös tieteellisessä luottamustehtävässä toimimista esimerkiksi tieteellisissä seuroissa, omaan alaan tai ammattiin liittyvissä järjestöissä tai ammattiyhdistyksissä. Työ ei saa kuitenkaan olla opettamista eikä ohjausta. Työkokemuksesta on laadittava raportti, jossa reflektoidaan työtä suhteessa omaan jatko-opintosuunnitelmaan sekä ura- ja työllistymistavoitteisiin. HUOM: työssä oppimisen opintojaksoon voi suorittaa yhteensä korkeintaan 5 op.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Itsenäinen työskentely (1–5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
englanti, suomi
Ei julkaistua opetusta