ECOS1090 Selkärangatonkokoelma (2 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Bio- ja ympäristötieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028

Kuvaus

Opintojaksolla kerätään ennalta sovittu määrä tieteellisesti tallennettuja selkärangatonnäytteitä. Kokoelma kohdennetaan johonkin tai joihinkin sovittuihin eläinryhmiin tai tiettyyn habitaattiin. Kokoelman sisältö ja näytteiden jatkokäyttö sovitaan etukäteen opintojakson vastuuhenkilön kanssa.


Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

· kerätä, tallentaa ja käsitellä tieteellisiä selkärangatonnäytteitä.

· määrittää kohteeksi valitsemansa eläinryhmän näytteet laji- tai sukutasolle.

· kuvailla kohteena olevan eläinryhmän keskeiset rakenteelliset piirteet, monimuotoisuuden sekä eläinryhmän biologian ja ekologian keskeisiä piirteitä.

· kuvailla ja selittää tutkimansa eläinryhmän monimuotoisuutta.

Esitietojen kuvaus

Selkärangattomien lajintuntemuskurssit.

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Opintojaksolla kerätään sovittu määrä tieteellisesti tallennettuja selkärangatonnäytteitä, jotka määritetään mahdollisuuksien mukaan lajitasolle.
Arviointiperusteet:
Tieteellisesti tallennetun ja määritetyn selkärangatonkokoelman esittely vastuuopettajalle.
Opetusajankohta:
Periodi 1, Periodi 2, Periodi 3, Periodi 4, Periodi 5
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Itsenäinen työskentely (2 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Arviointiperusteet:
Esitelty kokoelma asianmukaisesti tallennettuja näytteitä, skaala: hyväksytty/hylätty.
Suorituskieli:
englanti, suomi
Työskentelytavat:

Kokoelman kerääminen ja määritettyjen ja etiketöityjen näytteiden esittäminen opintojakson vastuuhenkilölle.

Ei julkaistua opetusta