XTYO2024MUU Työelämäviestintä (15+ op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028
Valinnaiset opinnot:
Kyllä
Opinto-oikeus haettava erikseen:
Ei

Kuvaus

-

Osaamistavoitteet

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija

  • pystyy tarkastelemaan analyyttisesti erilaisia työelämän vuorovaikutussuhteita sekä viestintätehtäviä, -tilanteita ja -prosesseja
  • osaa tunnistaa ja jäsentää viestinnän ja vuorovaikutuksen yhteyksiä työelämän ja työyhteisöjen toimivuuteen ja tuloksellisuuteen, esimerkiksi johtamisen, neuvottelun, päätöksenteon, työhyvinvoinnin, yhteistyön, projektityöskentelyn ja konfliktien hallinnan kannalta
  • ymmärtää monikulttuurisuutta työelämän viestinnässä ja vuorovaikutuksessa
  • pystyy ymmärtämään ja kehittämään moniammatillisten ja teknologiavälitteisten tiimien ja ryhmien toimintaa
  • on osoittanut yhteistyötaitoja erilaisissa vuorovaikutustilanteissa
  • on syventänyt omaa viestintäosaamistaan osana asiantuntijuuttaan, työelämäosaamistaan ja niiden kehittämistä.

Rakenne

Valitse väh. 15 op