XSAKOK2024MUU Saksan kieli ja saksankielisen alueen tuntemus (25+ op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028
Valinnaiset opinnot:
Kyllä
Opinto-oikeus haettava erikseen:
Ei

Kuvaus

Opinnot antavat monipuolisen kuvan saksankielisen alueen yhteiskunnasta ja kulttuurista ja mahdollistavat hyvät valmiudet toimia saksan kielellä työelämässä ja vapaa-ajalla.

Opintoihin sisältyy kaksi moduulia: 1. Kieli- ja viestintätaidot ja 2. Saksankielisen alueen maantuntemus

Kieli- ja viestintätaidot -moduulissa vahvistetaan käytännön kielitaitoa, maantuntemus -moduulissa käsitellään saksankielisen alueen kulttuuria, yhteiskuntaa ja taloutta.

Osaamistavoitteet

Kun opiskelija on suorittanut opintokokonaisuuden, hän

  • osaa käyttää hankittua kielitaitoa erilaisissa akateemisissa ja ammatillisissa vuorovaikutustilanteissa.
  • luottaa kielelliseen osaamiseensa ja kykyynsä käyttää tarvittaessa hyväksi monikielistä repertuaariaan sekä osaa itsenäisesti kehittää kielellistä osaamistaan.
  • osaa hyödyntää taitojaan ja tietoa saksankielisistä maista ja toimintakulttuureista erilaisissa akateemisissa ja ammatillisissa tilanteissa.
  • ymmärtää kulttuurien ja siihen liittyvien asenteiden, normien ja arvojen moninaisuutta ja kykenee ottamaan huomioon erilaisia näkökulmia.

Rakenne

Valitse kaikki (21+ op)