XMOVKOK Monikielinen ja kulttuurienvälinen vuorovaikutusosaaminen -kokonaisuus (20+ op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028
Valinnaiset opinnot:
Kyllä
Opinto-oikeus haettava erikseen:
Ei

Kuvaus

Monikielinen ja kulttuurienvälinen vuorovaikutusosaaminen -kokonaisuuden tavoitteena on:

 • auttaa opiskelijaa ymmärtämään ja analysoimaan monikieliseen ja kulttuurienväliseen vuorovaikutukseen liittyviä ilmiöitä ja osaamista osana akateemista asiantuntijuuttaan
 •  auttaa opiskelijaa analysoimaan ja sanoittamaan joko vaihto-opiskelun ja/tai kotikansainvälisyyden kautta hankittua ja kertynyttä monikielistä ja kulttuurienvälistä vuorovaikutusosaamista
 • antaa opiskelijalle valmiuksia ja osaamista toimia monikielisissä ja -kulttuurisissa ryhmissä ja tilanteissa joustavasti   


Monikielinen ja kulttuurienvälinen vuorovaikutusosaaminen -kokonaisuus koostuu seuraavista opinnoista:

 1. Pakollinen opintojakso XYHX003 Fundamentals in Intercultural and Multilingual Communication. Opintojakson voi suorittaa missä tahansa opintojen vaiheessa.

 1. Vähintään kahden eri kielen opintoja: Ei äidinkielen opintojaksoja eikä tutkintoihin pakollisina kuuluvien ruotsin/toisen kotimaisen ja englannin/vieraan kielen opintojaksoja, vaan vieraan kielen ja/tai toisen kotimaisen valinnaisia opintojaksoja. Kielten opintojaksoja on oltava vähintään 10op.

 1. Jos 20op minimivaatimus ei tule edellä mainituilla kielten opintojaksoilla täyteen, voi kokonaisuuteen liittää myös muita opintojaksoja, jotka tukevat kokonaisuuden osaamistavoitteiden kehittymistä.

HUOM. Kokonaisuuden opintojaksot eivät voi sisältyä mihinkään muuhun kokonaisuuteen, esim. perus-, aine- tai syventäviin opintoihin, tutkinnon viestintä- ja kieliopintoihin, temaattisiin moduuleihin tai muihin kokonaisuuksiin.

Osaamistavoitteet

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija

 • ymmärtää ja arvostaa kielten ja kulttuurien monimuotoisuutta

 • ymmärtää ja tunnistaa kulttuurienväliseen viestintään, monikulttuurisuuteen ja kieliin liittyviä ilmiöitä

 • pystyy analysoimaan omia uskomuksiaan ja kokemuksiaan, sekä omaa viestintäkäyttäytymistään kulttuurienvälisissä konteksteissa

 • on kehittänyt omaa kielitaitoaan ja monikielistä repertuaariaan

 • pystyy toimimaan monikielisissä ryhmissä ja tilanteissa ottaen huomioon erilaiset viestijät ja heidän taustansa 

Lisätietoja

Kokonaisuutta haetaan erillisellä hakulomakkeella

Monikielinen kulttuurienvälinen osaaminen (MoKO) — Monikielisen akateemisen viestinnän keskus Movi (jyu.fi)

Koska opintojaksoja ei voi sisällyttää tutkinnossa kahteen eri kokonaisuuteen, varmista aina ennen kokonaisuuden hakua koulutusohjelmasi koulutussuunnittelijalta, ettei tietyn opintojaksojen liittäminen Monikielinen ja kulttuurienvälinen vuorovaikutusosaaminen -kokonaisuuteen aiheuta ongelmia muissa tutkinnon kokonaisuuksissa. 

Rakenne

Valitse väh. 20 op
 • Pakollinen opintojakso XYHX003 Fundamentals in Intercultural and Multilingual Communication

  Valitse väh. 3 op
 • Vähintään kahden eri kielen opintoja

  Valitse väh. 10 op
  • Vapaasti valittava opintojakso
 • Muita kokonaisuuden osaamistavoitteiden kehittymistä tukevia opintojaksoja

  Valitse väh. 0 op
  • Vapaasti valittava opintojakso