XJAPER Japanin kielen ja yhteiskunnan perusopinnot (30 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028
Valinnaiset opinnot:
Kyllä
Opinto-oikeus haettava erikseen:
Ei

Kuvaus

Japanin kielen ja yhteiskunnan perusopintokokonaisuus on vapaa sivuaine kaikkien tiedekuntien opiskelijoille ja se on suunnattu kaikille niille, jotka opinnoissaan tai työelämässä tarvitsevat japanin kielen taitoa ja Japanin yhteiskuntaolojen tuntemusta. Tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiuksia kommunikoida suullisesti ja kirjallisesti opiskelu- ja työelämän vaatimissa kielenkäyttötilanteissa ja kansainvälisissä tehtävissä.

Monissa tiedekunnissa opintokokonaisuus voi korvata pakolliset 2. vieraan kielen opinnot.

Osaamistavoitteet

Kun opiskelija on suorittanut perusopintokokonaisuuden,

  • opiskelijalla on tietoja japanin kielestä sekä Japanin yhteiskunnan toimintakulttuureista
  • hän osaa toimia japanin kielellä erilaisissa akateemisissa, ammatillisissa ja kansainvälisissä vuorovaikutustilanteissa sosiolingvistisesti oikein sekä suullisesti että kirjallisesti
  • hän osaa mukauttaa toimintaansa ja kielellisiä resurssejaan tilannekohtaisesti, sekä pystyy huomioimaan näkökulmien ja arvojen moninaisuutta.

Esitietojen kuvaus

Perusopintokokonaisuus aloitetaan siltä taitotasolta, jonka aiemmissa opinnoissa tai muualla hankkinut. Jos aiempaa osaamista ei ole, voi opintokokonaisuuden aloittaa Japanin kieli ja yhteiskunta 1 -opintojaksolta.

Rakenne

Valitse kaikki (30 op)