TDVKOK Tekninen ja digitaalinen viestintä organisaatioissa (15+ op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028
Valinnaiset opinnot:
Kyllä
Opinto-oikeus haettava erikseen:
Kyllä
Hakuohje:

Vain DI-koulutuksen sekä kieli- ja viestintätieteiden laitoksen opiskelijoille. Mikäli haluat opiskeluoikeuden tähän opintokokonaisuuteen, ota yhteyttä Marika Valtoseen: marika.i.valtonen@jyu.fi 

Kuvaus

Nyky-yhteiskunnassa työnteko ja muu osallistuminen yhteiskuntaan tapahtuu enenevästi digitaalisissa ympäristöissä, joissa ihminen on vuorovaikutuksessa erilaisten laitteiden ja sovellusten kanssa. Nämä laitteet ja sovellukset viestivät meille eri keinoin: tekstin, ikonien ja muiden kuvien, värien, äänen tai vaikkapa värinän kautta. Osa sovelluksista kulkee mukana puhelimessa tai älykellossa, osaa käytämme tietokoneen avulla. Joitakin pystymme käyttämään ilman erillistä ohjeistusta, mutta monimutkaisemmat tehtävät esimerkiksi töissä vaativat käyttöliittymän lisäksi käyttöohjeen. Toimivan käyttöohjeen kirjoittaminen vaatii tietoa eri käyttäjäryhmistä ja selkeän viestinnän perusperiaatteiden hallintaa: sovelluksen tai laitteen ominaisuuksien tunteminen ei riitä, vaan viesti on osattava muotoilla kohdeyleisölle sopivaksi.

Tämän opintokokonaisuuden kurssit Tiedon muotoilu (5 op), Tekninen viestintä (5 op) ja Teknisen viestinnän projekti (5 op) suoritettuaan opiskelija osaa soveltaa käyttäjälähtöisen ja teknisen viestinnän peruskäsitteitä ja metodeja erilaisten tekstien, kuten käyttöohjeiden, analysointiin ja luomiseen sekä lineaarisissa että modulaarisissa dokumentointiympäristöissä. Hän ymmärtää saavutettavuusvaatimusten merkityksen digitaalisessa yhteiskunnassa ja osaa asettua käyttäjän asemaan.

Opintokokonaisuuden muut opintojaksot kytkevät käyttäjälähtöisen ja teknisen viestinnän kysymykset laajempiin viestinnällisiin ilmiöihin ja kehityskulkuihin. Viestinnän ja vuorovaikutuksen perusteet (5 op) käsittelee sekä peruskäsitteitä että tapoja jäsentää viestintää ja vuorovaikutusta. Multilingualism, Multiculturalism and Digital Work (5 op) tarjoaa katsauksen alustapohjaiseen ja yrittäjyyteen perustuvaan digitaaliseen työhön monipuolisena ja yhä merkittävämpänä asiantuntijatyön muotona. Muuttuva työelämä viestinnän ja journalismin aloilla (5 op) keskittyy tarkastelemaan digitalisaation ja muiden yhteiskunnallisten muutosten vaikutusta alan työtehtäviin. Opintokokonaisuutta voi lisäksi täydentää Viestintäasiantuntijaverkoston opinnoilla: https://www.jyu.fi/fi/artikkeli/viestintaasiantuntijaverkosto-aloittaa-toimintansa-syksylla-2024

Osaamistavoitteet

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija

  • hahmottaa digitaalisen teknologian vaikutuksia viestintään
  • hallitsee selkeän, saavutettavan ja käyttäjälähtöisen viestinnän periaatteet
  • pystyy itse tuottamaan erilaisia sisältöjä eri kohderyhmille
  • osaa jäsentää ja kuvata työelämän ja organisaatioiden viestintäkäytänteitä ja -tarpeita sekä viestinnän ilmiöitä osana muuttuvaa yhteiskuntaa 

Rakenne

Valitse väh. 15 op