RKMPER Ranskankielisten maiden kielet, kulttuurit ja yhteisöt -opintokokonaisuus (30+ op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos, Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028
Valinnaiset opinnot:
Kyllä
Opinto-oikeus haettava erikseen:
Ei

Kuvaus

Ranskankielisten maiden kielet, kulttuurit ja yhteisöt -opintokokonaisuus on tarkoitettu vapaaksi sivuaineeksi kaikkien tiedekuntien opiskelijoille ja se on suunnattu kaikille niille, jotka opinnoissaan tai työelämässä tarvitsevat ranskan kielen taitoa ja ranskankielisten maiden yhteiskuntaolojen tuntemusta. Tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiuksia kommunikoida suullisesti ja kirjallisesti työelämän vaatimissa kielenkäyttötilanteissa ja kansainvälisissä tehtävissä.

Opintokokonaisuus on luonteeltaan tieteidenvälinen. Siihen kuuluu: 1) kieliopinnot, joiden osuus tulee olla vähintään 5 op, 2) kulttuuri- ja yhteiskuntaopinnot, joiden painopistealueet opiskelija voi itse valita.

Opintokokonaisuuden suunnittelusta ja koordinoinnista vastaa Monikielisen akateemisen viestinnän keskus (Movi). Opetusta antaa sekä Movi että Kieli- ja viestintätieteiden laitoksen romaanisen filologian oppiaine yhdessä eurooppalaisten Erasmus-kumppaneiden kanssa. Valmiin opintokokonaisuuden rekisteröi Movi.

HUOM! Samaa opintosuoritusta ei voida laskea ja osaksi tiedekuntien pakollisia tai vapaavalintaisia kieliopintoja ja osaksi opintokokonaisuutta. Monissa tiedekunnissa opintokokonaisuus voi korvata pakolliset 2. vieraan kielen opinnot

Osaamistavoitteet

Kun opiskelija on suorittanut opintokokonaisuuden, hän 

  • omaa tietoja ranskankielisistä yhteisöistä sekä niiden toimintakulttuureista
  • osaa hyödyntää tietojaan ja taitojaan erilaisissa akateemisissa, ammatillisissa ja kansainvälisissä vuorovaikutustilanteissa. 
  • kykenee huomioimaan näkökulmien, normien ja arvojen moninaisuutta
  • kykenee toimimaan sekä suullisesti että kirjallisesti ranskan kielellä  
  • osaa mukauttaa toimintaansa ja kielellisiä resurssejaan tilannekohtaisesti.

Esitietojen kuvaus

Opintokokonaisuus kannattaa aloittaa siltä taitotasolta, jolle on aiemmissa opinnoissa tai muualla hankkinut. Jos aiempaa osaamista ei ole, voi opintokokonaisuuden aloittaa XRA0005 Ranska 1 -opintojaksolta.

Lisätietoja

Lisätietoja: Teija Natri, Movi (teija.natri@jyu.fi)

Rakenne

Valitse väh. 30 op