MODKIMKOK Kielitietoisuutta ja monikielisyyttä tukeva pedagogiikka (10–25 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuorganisaatio:
Kasvatustieteiden laitos, Opettajankoulutuslaitos, Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028
Valinnaiset opinnot:
Kyllä
Opinto-oikeus haettava erikseen:
Ei

Avainteksti

Temaattinen moduuli, joka on tarkoitettu KiMo-opiskelijoille.

Kuvaus

 • Monikielisen oppijan opetus- ja tuen järjestelyt koulussa ja päiväkodissa
 • Oppijan osallisuuden ja monikielisen identiteetin tukeminen
 • Oppijan toiminnallisen kielitaidon arvioiminen ja sen kehittymisen tukeminen
 • Eri tiedonaloille tyypillisiä tekstikäytänteitä
 • Kielitietoinen opetus sekä kielitaidon ja tekstikäytänteiden hallinnan kehittäminen osana tiedonalojen sisältötietojen oppimista
 • S2-opetus kielitaidon ja sisältöosaamisen kehittämisessä

Osaamistavoitteet

KiMo-opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija

 • osaa eritellä monikielisen ja -kulttuurisen koulun/päiväkodin toimintakulttuuria, kehittämishaasteita ja vahvuuksia ja kehittää monikielistä toimintakulttuuria moniammatillisessa tiimissä
 • ymmärtää kielen merkityksen yhteiskunnassa, elämän eri osa-alueilla, eri tiedonalojen oppimisessa
 • osaa eritellä ja hyödyntää oppijoiden kielellisiä ja kulttuurisia resursseja arjen tilanteissa
 • osaa eritellä eri tiedonalojen ja päiväkodin/koulun arjen kielellisiä käytänteitä
 • tuntee keinoja tukea pedagogisesti kaikkien oppijoiden monikielistä identiteettiä ja kielellisiä ja kulttuurisia resursseja päiväkodin/koulun vuorovaikutustilanteissa
 • tuntee tapoja ohjata kielen ja sisältötiedon limittäistä oppimista

Lisätietoja

KiMo-opinnot ovat luokanopettajaopiskelijoiden ja varhaiskasvatuksen KiMO-ryhmässä opiskeleville tarkoitettuja opintoja sekä KiVi-laitoksen KiMo-tutkinto-ohjelmaan valittujen opintojen opintoja. 

Rakenne

Valitse väh. 10 op